ค ลิ ก ที่ โ ล โ ก้ เ พื่ อ ช ม ร า ย ก า ร
ข่าวเด็ดแมเนเจอร์
ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 20.15 น. หลังข่าวในพระราชสำนัก ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม NEWS1 และวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.30 น. ทางเฟซบุ๊ก "ASTV ผู้จัดการ Live"