เล็งฟื้นฟูเมืองมหาชัย เปลี่ยน ถ.เศรษฐกิจ เป็นถนนสีเขียว – นำสายไฟฟ้าลงดิน

เทศบาลนครสมุทรสาคร ประชุมออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย, สมุทรสาครพัฒนาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะให้ ถ.เศรษฐกิจ เป็นถนนสีเขียว และนำสายเคเบิลลงใต้ดินในถนน 2 เส้นทาง รวมทั้งเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟมหาชัย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 เม.ย. เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมการผังเมืองไทย บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และบริษัท เอเซีย สเปช แพลนนิ่ง จำกัด จัดการประชุมการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร  

โดยมี นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย นายสุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รวมทั้งรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับสาระสำคัญในการประชุม มีการบรรยายเรื่อง “แนวทางการใช้ไมซ์ (MICE) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง” จาก น.ส.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาเครือข่ายไมซ์ สสปน. ให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ คือการพัฒนาจังหวัดหรือเมืองใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการแสดงสินค้า หรือ “ไมซ์ ซิตี้” (MICE City) เป็นการรวมกันระหว่างการจัดประชุม (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) การจัดประชุมนานาชาติ (Conventions) และการจัดงานแสดงสินค้า (Exhibitions) ที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองได้มากกว่าการท่องเที่ยวทั่วไป ซึ่งสมุทรสาครจะนำแนวคิดมาวิเคราะห์พิจารณา เพื่อปรับใช้ให้ถูกตามอัตลักษณ์และบริบทความเป็นเมืองต่อไป

จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การออกแบบฟื้นฟูพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟมหาชัย โดยนายมนตรี สมบัติวิชาธร ผู้จัดการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท เอเซีย สเปช แพลนนิ่ง จำกัด โดยใช้แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน หรือ TOD ให้พื้นที่มีทางสาธารณะที่เชื่อมต่อกัน และมีระบบขนส่งมวลชนภายในระยะเดินเท้า 800 เมตร รอบสถานีรถไฟมหาชัย รวมทั้งนำเสนอแนวคิดการออกแบบพื้นที่สาธารณะของทุกคนเพื่อฟื้นฟูใจกลางเมืองสมุทรสาคร บริเวณ ถ.นรสิงห์

และการบรรยายและชี้แจงรายละเอียดการทดสอบสถานการณ์จำลอง การออกแบบฟื้นฟู ถ.เศรษฐกิจ เป็นถนนสีเขียว (Green Street) โดยนายพิชญุตม์ เนียมพุ่มพวง ภูมิสถาปนิก ผู้ช่วยนักวิจัย โครงการ SG-ABC สกว. โดยมีแนวคิดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ การช่วยการระบายน้ำจากผิวถนน และการส่งเสริมการเดินเท้าในพื้นที่ ด้วยการปรับปรุงทางเท้า เคลื่อนย้ายแนวต้นไม้ ปูพื้นหญ้า ฯลฯ ระยะทางรวมทั้งหมด 345.93 เมตร จากสี่แยกโรงพักถึงท่าเรือเทศบาลฯ นอกจากนี้ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร มีแนวคิดในการปรับปรุงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม ระยะทาง 2.115 กิโลเมตร และ ถ.เศรษฐกิจ ระยะทาง 1.055 กิโลเมตร อีกด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *