สมุทรสาครเปิดตัว “ตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย” ช่วยเกษตรกร

สาครออนไลน์ – ผู้ว่าฯ สมุทรสาครเป็นประธานเปิดตัว “ตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย” แหล่งซื้อขายปลาสลิดและปลาน้ำจืดพร้อมโรงงานผลิตบนเนื้อที่กว่า 7 ไร่ ที่ถนนสุชัยใกล้พระราม 2 หลังตลาดทะเลไทย เข้าถึงผู้ซื้อ-ผู้ขายช่วยเกษตรกร พบบริการห้องเย็น โรงงานแปรรูป โรงงานผลิต โรงน้ำแข็ง พร้อมสาธารณูปโภคครบวงจร ช่วงแนะนำเปิดขายฟรี 3 เดือน

(27 ต.ค.) นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย และโรงงานผลิต ของบริษัท ไทยฮาร์ท ฟู้ดส์ จำกัด ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่บริเวณถนนสุชัย ใกล้ถนนพระรามที่ 2 ด้านหลังตลาดทะเลไทย หมู่ที่ 6 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายสุริยะ ปราสาทบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายกุลวัชร หงษ์คู นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, นายทองแทน เลิศลัทธภรณ์ รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, นายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และข้าราชการ นักธุรกิจประมงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายจุลภัทรกล่าวว่า การจัดตั้งตลาดกลางปลาสลิดมหาชัยและโรงงานผลิตนั้น นับว่าเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสาคร ไปสู่การเป็นตลาดกลางแหล่งซื้อขายปลาสลิด ปลาน้ำจืด ปลาน้ำกร่อย ทั้งในระบบการขายปลีกและขายส่งครบวงจร รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ซื้อผู้ขายปลาสลิดในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงในการเดินทาง การขนส่ง นอกจากนั้นการมีตลาดจำหน่ายที่ใกล้แหล่งผลิต ใกล้แหล่งซื้อ แหล่งขาย แหล่งวัตถุดิบ ยังเป็นการเปิดช่องทางให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถเข้าถึงผู้ซื้อ ผู้ขายปลีก และขายส่งโดยตรง ทำให้ลดปัญหาการซื้อขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

“การเปิดตลาดกลางปลาสลิดมหาชัยและโรงงานผลิตครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดี และเป็นการสร้างโอกาสให้กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาสลิด ซึ่งสามารถผลิตและจำหน่ายได้ด้วยตนเอง โดยมีความพร้อมในองค์ประกอบ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกร และผู้ค้าปลาสลิดทั้งระบบค้าปลีกและค้าส่ง เพื่อให้กลไกการตลาดของสินค้าการเกษตรสาขานี้ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับมาตรฐานสากล อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสลิดภายในจังหวัด และช่วยให้การประกอบอาชีพดังกล่าวมีความยั่งยืนต่อไป” นายจุลภัทรกล่าว

นายจิตจรูญ ตันติวาลา ประมงจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ทางสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย และโรงงานผลิต โดยถือเป็นภารกิจอย่างหนึ่งในเรื่องการช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงผลาสลิด ปลาน้ำจืด และปลาน้ำกร่อยต่างๆ ทั้งในด้านการเพาะเลี้ยงและการส่งเสริมการตลาด การจัดหาแหล่งจำหน่ายให้เกษตรกรอย่างครบวงจร

นายสุรวิทย์ เลิศลัทธภรณ์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารตลาดปลาสลิดมหาชัย และโรงงานผลิต (ขวา) และนางอุไรลักษณ์ เลิศลัทธภรณ์ (ซ้าย) ผู้จัดการตลาดฯ

นายสุรวิทย์ เลิศลัทธภรณ์ ประธานคณะกรรมการผู้บริหารตลาดปลาสลิดมหาชัย และโรงงานผลิต กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการเพาะเลี้ยงปลาสลิดมากที่สุดในประเทศ มีผู้เลี้ยงปลาสลิดกว่า 1,200 ราย เนื้อที่รวม 25,000 ไร่ ผลผลิตปีละประมาณ 12,500 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 35 ตัน การจำหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่จะนำไปประมูลที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง ทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความสะดวก จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งตลาดกลางปลาสลิดและปลาน้ำจืดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งประมูลซื้อและขายของเกษตรกรชาวจังหวัดสมุทรสาคร

โดยตลาดกลางปลาสลิดและปลาน้ำจืดตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ มีบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับเกษตรกรและพ่อค้า-แม่ค้า ได้แก่ บริการห้องเย็นขนาดใหญ่ โรงงานแปรรูปอาหาร โรงงานผลิต สำหรับการแช่แข็งและการส่งออก บริการระบบการจำหน่ายน้ำแข็งที่ทันสมัย ในราคายุติธรรม ที่จอดรถกว่า 200 คัน พร้อมทั้งสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต สภาพสถานที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย กว้างขวาง มีบริการต่อเนื่องครบวงจร เพื่อให้ตลาดกลางฯ แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายปลาสลิด ปลานิล ปลาน้ำจืด และปลาน้ำกร่อย ที่หลากหลายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีปลาสลิดและปลาน้ำจืดต่างๆ ทั้งสด แห้ง แดดเดียว แปรรูป ปรุงสำเร็จ คอยให้บริการจำหน่ายทั้งขายส่งและขายปลีก และพร้อมให้บริการผู้ซื้อทั่วไป ประชาชนผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม

ทั้งนี้ ตลาดกลางปลาสลิดและปลาน้ำจืดจะเริ่มเปิดให้บริการซื้อ-ขายตั้งแต่วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยช่วงแรกได้บริการพื้นที่ให้ขายฟรี 3 เดือน โดยชำระเฉพาะค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าบริการปลีกย่อยเท่านั้น นอกจากนี้ทางผู้บริหารตลาดยังได้สำนึกในภารกิจสาธารณะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมให้กับจังหวัดสมุทรสาครและประเทศไทย ในวาระและโอกาสต่างๆ เช่น ในวันพิธีเปิดตลาดฯ ได้จัดมอบทุนการศึกษาทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร จำนวน 30 ทุน และมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนของโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองฯ อีก 20 ทุน รวมทุนการศึกษาทั้งหมด 50 ทุน สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อจองพื้นที่ด่วน ที่คุณอุไรลักษณ์ เลิศลัทธภรณ์ ผู้จัดการตลาดฯ โทร. 08-1697-2120

ข่าว / ภาพ : สุรางค์ นาคทอง
รีไรท์เตอร์ : Admin Web4 ความคิดเห็น เรื่อง “สมุทรสาครเปิดตัว “ตลาดกลางปลาสลิดมหาชัย” ช่วยเกษตรกร”

 1. เต้ กล่าวว่า:

  พ.ย. 06, 13 at 11:43 am

  สนใจที่จะนำปลาสลิดมาขายที่ตลาดครับ/ต้องทำยังไงครับ/แล้วที่ตั้งของบริษัทอยู่ที่ใหนครับ/ช่วยติดต่อกลับ/083-699-8868

 2. พรพิมล กล่าวว่า:

  ม.ค. 15, 14 at 2:53 pm

  เรียนท่านเพื่อแจ้งต่อไปยังเรือตังเกประมงโชคกำพลชัยหมายเลข8 9 11 1ซึ่งเหตุการณืที่เกิดขึ้นจนเจอปัญหาต่างๆนั้นเป็นฝีมือของพวกสจเฮี้ยงและพักพวกที่ชื่อไมค์ซึ่งได้รับเรื่องเกื่ยวกับพวกที่หนีมาจากเรือและเล่าให้ฟังและใส่ร้ายไปต่างๆนานและเชื่อมโยงเกื่ยวกับพวกขบวนการขนระเบิดที่ภาคไต้และยังมีอีกที่หนึ่งก้อคือพวกโรงแรมสตาร์เกสเฮ้าส์แก่งคอยสระบุรี ต ตาลเดื่ยว อ.แก่งคอย สระบุรีซึ่งเป็นคนที่รับหน้าที่เล่นง่นเรือโชคนาวี3 6และอีกที่หนึ่งคือเรือแม่กลองพัตนา5 4 9 8เป็นฝีมือของพวกร้านเกมจากลัวส์เกมข้างบขสสระบุรีซึ่งฉันเป็นคนต่างด้าวได้ยินมาจากร้านอาหารที่มากินกันและเล่านี้และคิดว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นพวกกฏบขนสิ่งผิดกฏหมายเข้าประเทศและเกื่ยวข้องกับพวกขบวนการต่างๆและได้ใส่ร้ายแจ้งเรื่องเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่จัดการและเข้ามาวุ่นวายและแจ้งขอให้ท่านรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเรือประมงนั้นมาจากฝีมือพวกนี้จึงแจ้งมาให้ท่านทราบเพื่อเห็นแก่พวกคนงานที่มาจากต่างประเทศด้วยกัน

 3. บุญเพิ่ม กล่าวว่า:

  ม.ค. 15, 14 at 2:58 pm

  เรียนท่านเพื่อทราบเกื่ยวคณะเรือตังเกลาบวิษณุ0 2 5 7ไว้ด้วยว่าให้ท่านทำใจเกื่ยวกับการทำมาหากินเนื่องจากว่ามีพวกเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อชีวิตแถวๆแจ้งวัตนะหลัก4ได้รู้เรื่องจากพวกคนที่เคยไปทำงานที่เรือมาและคนงานได้เล่าให้ฟังเกื่ยวกับเรื่องเลวๆบนเรือในระหว่างทำงานใช้หนี้และเล่าเกื่ยวกับพวกท่านเรื่องผิดกฏหมายต่างๆและได้ใช้สันนิฐานต่างๆส่งข่าวแจเงเจ้าหน้าที่เพื่อให้ท่านประสบปัยหาและที่สำคัญนั้นเพื่อให้พวกท่านทำถูกกกหมายเกื่ยวกับเรื่องคนงานของพวกท่านขอให้ท่านระวังไวไห้ดีและเตรียมใจใว้

 4. สุธิตา กล่าวว่า:

  มี.ค. 10, 16 at 1:36 pm

  ตลาดเปิด-ปิดกี่โมงค้ะ ไปช่วงถึงจะมีปลาให้เลือกซื้อเยอะค้ะ


แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง