ตั้ง “ชมรมวิทยุชุมชนและสื่อออนไลน์” พรึ่บบิ๊กวิทยุชุมชนสมุทรสาครรับที่ปรึกษา

ผู้ประกอบกิจการและนักจัดรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร “ชมรมวิทยุชุมชนและสื่อออนไลน์อำเภอเมืองสมุทรสาคร” พบผู้บริหารวิทยุชุมชนะดับบิ๊กตอบรับเป็นที่ปรึกษา “บุญเทอด” เจ้าของคลื่นแซ่บท่าฉลอมเผยดึงสื่อออนไลน์ร่วมด้วย หวังแลกเปลี่ยนข่าวสารกว้างไกลยิ่งขึ้น “สุรพล” ผู้ประสานงานเผยไม่เน้นตำแหน่ง เน้นทำงานร่วมกันทั้งในและนอกสมาชิก ด้านเจ้าของสาครออนไลน์ยินดีกับการตั้งชมรม แต่ขอรับให้คำปรึกษาและร่วมงานเป็นครั้งคราว

วานนี้ (9 เม.ย.) มีรายงานว่าผู้ประกอบกิจการและนักจัดรายการวิทยุชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร ได้รวมตัวกันจัดตั้งชมรมวิทยุชุมชนและสื่อออนไลน์อำเภอเมืองสมุทรสาครขึ้น โดยบุคคลในแวดวงวิทยุชุมชนที่สำคัญตอบรับเป็นที่ปรึกษา ได้แก่ นายวีระพงษ์ ลิ้มธนสาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มหาชัยเคเบิ้ลทีวี จำกัด ผู้บริหารสถานีวิทยุ เอ็ม.ซี.เรดิโอ เอฟ.เอ็ม. 95.25 และ ลูกทุ่ม เอ็ม.ซี. เอฟเอ็ม103.75 เมกะเฮิร์ตซ์, นายบุญเทอญ พรเกียรติกุล ผู้บริหารสถานีวิทยุ คลื่นแซ่บท่าฉลอม เอฟ.เอ็ม. 88.85 เมกะเฮิร์ตซ์, นายวัชระ ชูทอง ผู้บริหารสถานีวิทยุไนซ์เรดิโอ เอฟ.เอ็ม. 100.75 เมกะเฮิร์ตซ์, นายดำรงค์ สุชัยประเสริฐ ผู้บริหารสถานีวิทยุ นิวเวฟเรดิโอ เอฟ.เอ็ม. 108 เมกะเฮิร์ตซ์, นายประณิธิ มิ่งบรรเจิดสุข ผู้บริหารสถานีวิทยุ เอ็น.เอ.ซี.เรดิโอ เอฟ.เอ็ม. 99.25 เมกะเฮิร์ตซ์, นายสุทธินันท์ ออประเสริฐ ผู้บริหารสำนักข่าวสมุทรสาคร เจ้าของเว็บไซต์ csrnewsonline.com และอื่นๆ โดยมีนายสุรพล ระวิวงษ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ นักจัดรายการวิทยุ เอฟ.เอ็ม. 96.25 เมกะเฮิร์ตซ์ เป็นผู้ประสานงาน

นายบุญเทอญ พรเกียรติกุล ผู้บริหารสถานีวิทยุ คลื่นแซบท่าฉลอม เอฟ.เอ็ม. 88.85 เมกะเฮิร์ตซ์ ในฐานะที่ปรึกษาชมรมกล่าวกับสาครออนไลน์ ว่า การจัดตั้งองค์กรสื่อวิทยุชุมชนของจังหวัดสมุทรสาครนั้นเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่ง เป็นชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร แต่ในการก่อตั้งครั้งนั้นยังไม่มีสื่อออนไลน์ และยังถือว่าที่เราจัดตั้งในครั้งนั้นยังไม่ค่อยทันสมัยสักเท่าไหร่ แต่ในการดำเนินการของนายสุรพลในครั้งนี้ ได้คิดนำเอาสื่อออนไลน์เข้ามาสู่วิทยุชุมชนของเราด้วย มันก็เลยทำให้วิทยุชุมชนกับสื่อออนไลน์ไปด้วยกันได้ดี และกว้างขวาง ก้าวไกลในข่าวสารต่างๆ สามารถกระจายข่าวออกไปสู่ชุมชนหรือท้องถิ่นได้เร็วและกว้างขวางยิ่งขึ้น มากกว่าที่จะเป็นวิทยุชุมชนอยู่เฉยๆ โดยไม่มีสื่อออนไลน์เข้ามาช่วย

“ต่อไปนี้เรามีสื่อออนไลน์แล้ว เราก็อยากจะทำงานอันนี้ให้กับสื่อของเราได้รับทราบ ในกลุ่มที่อยู่กับชมรมวิทยุชุมชนจังหวัดสมุทรสาครของเราเมื่อก่อน อยากจะมาร่วมอยู่กับสื่อออนไลน์ของเราด้วยก็ขอเชิญ ในการรวมตัวครั้งนี้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเท่านั้น มิได้หวังสิ่งตอบแทนหรือมิได้หวังค่าสมาชิกใดๆ ทั้งสิ้น แต่ขอความร่วมมือให้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทำงาน ให้วิทยุชุมชนของเราได้มีโอกาสกระจายข่าวให้กว้างขวางมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่” นายบุญเทอญกล่าว

ด้านนายสุรพลกล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายของชมรมวิทยุชุมชนและสื่อออนไลน์อำเภอเมืองสมุทรสาคร มีทั้งสมาชิกและผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ใช่สมาชิก โดยจะไม่เน้นเรื่องค่าสมาชิก ไม่เน้นเรื่องตำแหน่ง มีผู้ประสานงานและมีผู้ใหญ่คอยให้คำปรึกษาหารือกับผู้ประสานงาน นอกจากนี้ชมรมจะทำงานให้ทั้งสมาชิกและผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก แต่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพนี้อยู่ใน อ.เมืองสมุทรสาคร และจะไม่เน้นเรื่องการระดมทุน โดยจะขอสนับสนุนทุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เมื่อจะจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง รวมทั้งจะสนับสนุนงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อาทิ หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งหน่วยงานที่เข้ามาจัดงานทั้งวันท้องถิ่นไทย งานเทศกาลปลาทู งานเทศกาลอาหารทะเล ฯลฯ เราก็เข้าไปร่วมสนับสนุน

• “สาครออนไลน์” เผยขออยู่เป็นอิสระ แต่พร้อมให้คำปรึกษาและร่วมกิจกรรม

ด้านนายกิตตินันท์ นาคทอง ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์สาครออนไลน์ กล่าวถึงกรณีที่มีการก่อตั้งชมรมวิทยุชุมชนและสื่อออนไลน์อำเภอเมืองสมุทรสาคร ว่า ตนได้ทราบเรื่องจากนายสุรพลที่ชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตน ซึ่งจากการที่นายสุรพลได้อธิบายหลักการและเหตุผลในการก่อตั้งชมรมดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นแนวทางที่ดี เบื้องต้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับการก่อตั้งชมรมดังกล่าว และเข้าใจในเหตุผลที่นายสุรพลได้อธิบาย เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการและสมาชิกที่ครอบคลุมทั้งวิทยุชุมชนและสื่อออนไลน์ ได้รับความสะดวกในการประสานงาน ส่งข่าวสารและความร่วมมือต่างๆ โดยเฉพาะบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสารในจังหวัดโดยตรง

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสาครออนไลน์ยังไม่คิดที่จะเข้าร่วมชมรมแห่งหนึ่งแห่งใดในขณะนี้ เนื่องจากเมื่อมองไปยังผู้สื่อข่าวสาครออนไลน์คนอื่นๆ พบว่าแต่ละคนต่างมีสังกัดหรือไม่มีสังกัดแตกต่างกันไป ซึ่งสาครออนไลน์ต้องการมีความเป็นอิสระเพื่อให้ผู้สื่อข่าวทุกคนในนามสาครออนไลน์สามารถร่วมงานด้วยกันได้ จึงยังไม่เข้าร่วมกับชมรมวิทยุชุมชนและสื่อออนไลน์อำเภอเมืองสมุทรสาครในขณะนี้ แต่จะรับให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อสารมวลชนของจังหวัด และร่วมงานกันในลักษณะเป็นครั้งคราว และพร้อมให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมกันรายงานผลการเลือกตั้งนายก อบจ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างวิทยุชุมชน และสื่อออนไลน์ในจังหวัดสมุทรสาครที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว

• แจงถูกพาดพิงใน กมธ.สภาฯ เข้าใจผิดคนละคน เผยเจ็บปวดถูกกล่าวหา-ถูกขู่ทำร้าย

นายกิตตินันท์ยังเปิดเผยถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมา ตนได้รับหนังสือจากคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เชิญให้ตนมาชี้แจงที่รัฐสภา จากการที่มีผู้ร้องเรียนถึงการสร้างอิทธิพลสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรสาคร และมีกรณีพาดพิงมาถึงเว็บไซต์สาครออนไลน์ แต่ตนไม่สามารถเดินทางมาชี้แจงได้เนื่องจากมีภารกิจ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารของผู้ร้องเรียน พบว่ามีความเข้าใจผิดบางประการ เนื่องจากบุคคลที่มีกรณีพิพาทกับตนนั้น เป็นคนละคนกับที่ผู้ร้องเรียนอ้างถึง แต่เนื่องจากมีนามปากกาในวงการสื่อคล้ายกัน จึงเกิดความเข้าใจผิดขึ้น ซึ่งตนได้ชี้แจงกับผู้ร้องเรียนไปแล้วว่าเป็นคนละคนกัน

นอกจากนี้ตนเห็นว่าเรื่องนี้จบไปแล้ว เนื่องจากบุคคลที่เคยพาดพิงถึงสาครออนไลน์ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะกล่าวหาผู้ใดได้อีกต่อไปแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือพฤติกรรมที่ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวเคยกล่าวหาตนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จมาโดยตลอด ทำให้ตนและเว็บไซต์สาครออนไลน์ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดมาตลอด ก็คาดหวังที่จะให้กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความจริงเป็นอย่างไร รวมทั้งสิ่งที่ผู้สื่อข่าวคนเดียวกันนี้กล่าวข่มขู่ถึงขั้นจะใช้วิธีทำร้ายร่างกายตน ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ตนจะไม่ติดใจเอาความเพราะเรื่องมันผ่านไปแล้ว แต่ก็คาดหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์เสมือนเป็นการคุกคามการทำงานของสื่อมวลชนเช่นนี้เกิดขึ้นกับตนอีก เพราะถือเป็นเรื่องร้ายแรงมาก และเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ ซึ่งไม่ควรทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครก็ตาม

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ3 ความคิดเห็น เรื่อง “ตั้ง “ชมรมวิทยุชุมชนและสื่อออนไลน์” พรึ่บบิ๊กวิทยุชุมชนสมุทรสาครรับที่ปรึกษา”

 1. สนธยา บุญเรือง (นายฝรั่ง) กล่าวว่า:

  ส.ค. 26, 12 at 11:07 pm

  ช่วยแก้ไขชื่อ…แซ่บท่าฉลอม…ตกไม้เอกครับ…ขอบคุณครับที่ช่วยแก้ไขให้ครับ

 2. สนธยา บุญเรือง (นายฝรั่ง) กล่าวว่า:

  ส.ค. 26, 12 at 11:36 pm

  ช่วยแก้ไขชื่อ…แซ่บท่าฉลอม…ตกไม้เอกครับ…ขอบคุณครับที่ช่วยแก้ไขให้ครับย้ำเตือนในการแก้ไขครับ

 3. สนธยา บุญเรือง (นายฝรั่ง) กล่าวว่า:

  ส.ค. 26, 12 at 11:41 pm

  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับในการแก้ไข…ถ้าท่ามีเรื่องราวที่ท่านจะต้องการจะให้ทางเราประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยช์กับท้องถิ่นและคนในจังหวัดหรือผู้คนที่อยู่บนโลกใบนี้ผมยินดีมากครับ..ขอบคุณครับ


แสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง