สภาอุตสาหกรรมฯ จัดอบรมขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดโครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจ โดยมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนา ก่อนเข้าเยี่ยมชม “ มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร” สถานประกอบการที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดี

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันจัดงานโครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจ ณ ห้องประชุม บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาในส่วนของภาคกลาง โดยมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ก.พ.ร.) ดำเนินโครงการ

นางกรภัคร์ มีสิทธิตา คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต หรือเอสเอ็มไอ ส.อ.ท. ในฐานะคณะกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า สถาบันฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นสมาชิกของ ส.อ.ท. ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาประสิทธิภาพและยกระดับการจัดการโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนให้บุคคลากรใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานในสถานประกอบการ

ทั้งนี้ ได้จัดทำข้อเสนอโครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมเพื่อความเข้มแข็งทางธุรกิจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรให้ความรู้และเผยแพร่แนวทางกรบริหารจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ภายในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกของ ส.อ.ท. และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ โดยทางโครงการฯ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น 12 ครั้ง ใน 12 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ ลำพูน นครศรีธรรมราช สงขลา ปรจีนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายของการจัดกิจกรรมในรอบนี้

ด้านนายอภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้จัดงานขยายการจัดอบรมมายังภูมิภาคต่างๆ ทำให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงกรที่เป็นประโยชน์ การจัดอบรมในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรม

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เอสเอ็มอีได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท และการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ที่จะถึงผู้ประกอบกรเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ จำเป็นต้องเตรียมพร้อมและพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามรถเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับคู่แข่งที่จะเข้ามา โครงการในวันนี้ย่อมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์เช่นนี้

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน มีการอบรมในหัวข้อ การนำความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาบริหารจัดการภายในองค์กร โดย ดร.คำนาย อภิปรัชญากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ Best Practice Sharing กรณีศึกษา บริษัท ฟาสเทคโน จำกัด โดยนางกรภัคร์ มีสิทธิตา ก่อนการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อรับคำแนะนำจกผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ดร.คำนาย นางกรภัคร์ นางเกตุวิภา จรรยาศักดิ์ และนางสาววุฒิพรรณ อาชานานุภาพ ก่อนจะเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ บริษัท มโนราห์อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่มีการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีสาครออนไลน์ โดย สุรางค์ นาคทองแสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง