พบ “สมุทรสาคร” ต้องการแรงงาน 2.7 พันคน “งานขาย” สูงสุด

เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม เผย 5 จังหวัดต้องการแรงงานสูงสุด กทม. ครองแชมป์ ตามมาด้วย สมุทรปราการ ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรสาครติด 1 ใน 5 จังหวัด มี 2,769 อัตรา งานขายสูงสุด

น.ส.แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า จากการรวบรวมฐานข้อมูลจากองค์กรที่มาลงประกาศบนเว็บไซต์ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา เพื่อนำมาวิเคราะห์และคาดการณ์เรื่องสถานการณ์ความต้องการแรงงานไทยทั่วประเทศในไตรมาสที่ 2 พบว่า จังหวัดที่มีอัตราความต้องการแรงงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. กรุงเทพมหานคร จำนวน 45,752 อัตรา คิดเป็น 52.70% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 5,728 อัตรา งานธุรการทั่วไป 1,420 อัตรา และงานบัญชี-การเงิน 806 อัตรา

2. สมุทรปราการ 6,770 อัตรา คิดเป็น 7.80% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 672 อัตรา งานเทคนิค 311 อัตรา และงานผลิต-โรงงาน 288 อัตรา

3. ชลบุรี 5,211 อัตรา คิดเป็น 6.05% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานควบคุณคุณภาพ 280 อัตรา งานเทคนิค 226 อัตรา และงานวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิค/สื่อสาร 102 อัตรา

4. ปทุมธานี 3,860 อัตรา คิดเป็น 4.40% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 262 อัตรา งานช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิค/สื่อสาร 204 อัตรา และงานซ่อมบำรุง 143 อัตรา

5. สมุทรสาคร 2,769 อัตรา คิดเป็น 3.10% จากจำนวนงานทั้งหมดทั่วประเทศ โดยอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 277 อัตรา งานผลิต-โรงงาน 236 อัตรา และงานระดับหัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหารด้านผลิต-ควบคุมคุณภาพ 182 อัตรา

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่างานขายยังคงเป็นอาชีพที่มีความต้องการแรงงานสูงถึงกว่า 8,000 อัตรา เนื่องจากเป็นสายงานที่มีความสำคัญและสามารถทำรายได้ให้กับองค์กร ดังนั้นตำแหน่งงานดังกล่าวจึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ตลอดเวลา รวมถึงงานวิศวกรรม งานเทคนิค และงานผลิต-โรงงาน ก็ยังเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงเช่นกัน โดยมีความต้องการแรงงานจำนวนรวมกว่า 1,900 อัตรา

นอกจากนี้ เมื่อเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมด้านทักษะหรือคุณสมบัติที่จำเป็นของสายงานด้านการขาย ซึ่งเป็นสายงานที่มีความต้องการแรงงานสูงที่สุด พบว่า ทักษะหรือคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ 1. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง 2. สามารถทำงานเป็นทีมได้ 3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 4. มีบุคลิกภาพที่ดี 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office ได้ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรใช้พิจารณารับบุคลากรเข้าทำงานในสายงานดังกล่าว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการแสดงความคิดเห็น


เงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็น
• กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ โปรดงดเว้นการใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
• การลบความคิดเห็น ที่ไม่เหมาะสม สามารถกระทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

เรื่องก่อนหน้า-ย้อนหลัง