“เล่งเกียฉู่” ที่มิใช่ร้านขายยาง / วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์
ในฐานะของคนสมุทรสาคร เราจะรู้กันว่า เมืองนี้เป็นเมืองของลูกหลานพันธุ์มังกร หรือที่ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่า “เล่งเกียฉู่” แต่พอผมอยากรู้ว่า เมืองนี้มีที่มาอย่างไร เขาไปถาม “อากู๋ (Google)” ด้วยชื่อ “เล่งเกียฉู่” กลับพบว่าชื่อนี้ เป็นชื่อของร้านขายยางที่ตั้งอยู่แถววัดคลองครุ บนถนนเศรษฐกิจ 1 และไม่พบเรื่องราวใดๆที่บอกที่มาที่ไปของเมืองสมุทรสาคร หรือมหาชัยแต่อย่างใด
รายงานพิเศษล่าสุด
กมธ.สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาบ่อบาดาลลึก 1,008 ม. วัดสหกรณ์ฯ สมุทรสาคร
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการศึกษาสำรวจแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง (ระยะที่ 3) ในระดับความลึก 1,000 เมตร ณ วัดสหกรณ์โฆษิตาราม จ.สมุทรสาคร ให้ประชาชนและภาคอุตสาหกรรม เข้าถึงทรัพยากรน้ำบาดาลในการอุปโภคบริโภค

ค้นหาข่าวย้อนหลัง คลิกที่นี่

มูลนิธิคนดี ดี-แลนด์ รวมพลัง “ปันสุขก็สุขใจ ปี 2565”

ดี-แลนด์ กรุ๊ป นำพนักงานในองค์กรร่วมปรับปรุงห้องเรียน และมอบสิ่งของแก่เด็กนักเรียน ในโครงการปันสุขก็สุขใจ ปี 2565 โดยมูลนิธิคนดี ดี-แลนด์ ณ บ้านมอเคลอะคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก


ที่มา : ห้างทองน้ำเชียง


 

 
สัมมนาวิชาการ OTT
(7 ม.ค. 2566) นายวรพล เพชรสุทธิ์ ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 11 ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสสัมมนาวิชาการ กลุ่มที่ 4 หัวข้อ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ OTT จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
 
Under Construction (300P)
Under Construction (300P)
 
สถานีวิทยุ เอสบีเอส ออสเตรเลีย ภาคภาษาไทย
สถานีวิทยุเวียดนาม ภาคภาษาไทย
Radio Free Asia ภาคภาษาลาว
 
คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ
สถานการณ์น้ำประเทศไทย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน
ระบบโทรมาตร เพื่อการพยากรณ์น้ำและเตือนภัย
ศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ กฟผ.
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
Thailand Flood Monitoring System จาก GISTDA
ระบบตรวจวัดระดับน้ำ สำนักการระบายน้ำ กทม.
ระบบฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5
โครงการชลประทานสมุทรสาคร
 
ที่มา : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
ลิขสิทธิ์ 2553 สำนักข่าวสาครออนไลน์
สำนักงานเลขที่ 53/111 หมู่ 2 หมู่บ้านรุ่งนภา 3 ซอยสมบูรณ์พัฒนา ถนนเศรษฐกิจ ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร 74000
อีเมล sakhononline@hotmail.com โฆษณาเว็บไซต์ ติดต่อฝ่ายการตลาด โทร. 080-155-5228 โทรศัพท์ 034-466-650
หมายข่าว/ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ sakhononline@hotmail.com