สมุทรสาคร ร่วมบริจาคโลหิตด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่อาคารนิวนามทอง ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร จัดโครงการบริจาคโลหิตด้วยใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

โดยมี นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการดังกล่าว จำนวน 86 คน ซึ่งโลหิตที่ได้รับบริจาคจะนำไปเก็บสำรองไว้ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุต่อไป นอกจากนี้ยังมีผู้ร่วมบริจาคร่างกาย ดวงตา และอวัยวะ จำนวน 10 ราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดี การเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นการการกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ นอกจากนี้การบริจาคโลหิตก็ยังเป็นประโยชน์กับร่างกาย ถือเป็นการทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *