“เหล่ากาชาดสมุทรสาคร” ถวายหน้ากากผ้าแด่พระสงฆ์ 2,000 ชิ้น ป้องกันโควิด-19

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะ ร่วมถวายหน้ากากผ้าจากสบงแด่พระสงฆ์ทั่วทั้งจังหวัด 2,000 ชิ้น ป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 มี.ค. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ร่วมกันนำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ที่ทำมาจากสบงของพระสงฆ์ และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มาถวายแด่พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง) โดยมีเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเถรานุเถระเข้าร่วมด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำเรียนปรึกษากับทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสงฆ์ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะพระภิกษุสงฆ์ถือเป็นเสาหลัก มีกิจวัตรจำเป็นที่จะต้องทำหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานกุศล งานประจำปี หรืองานที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ซึ่งมีฆราวาสเข้าไปเกี่ยวข้อง จึงได้ดำเนินการทำหน้ากากอนามัยจากสบงของพระสงฆ์ ซึ่งวัสดุได้รับความเมตตาจากทางเจ้าคณะจังหวัดฯ ภายใต้การนำของนายกเหล่ากาชาดฯ โดยใช้เวลาผลิตอยู่ช่วงหนึ่ง และได้นำมาถวายให้กับพระภิกษุสงฆ์ในครั้งนี้

ทางด้านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ทำถวายพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปในจังหวัดสมุทรสาคร เบื้องต้นได้ทำไว้ทั้งหมดประมาณ 2,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับพระสงฆ์รูปละ 1 ชิ้นก่อน แบ่งเป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร 59 วัด พระสงฆ์ 1,018 รูป อำเภอกระทุ่มแบน 15 วัด พระสงฆ์ 395 รูป และอำเภอบ้านแพ้ว 24 วัด 392 รูป นอกจากนี้ยังมีคณะสงฆ์ สามเณร สังกัดธรรมยุตอีก 147 รูป โดยหลังจากนี้หากผ้าสบงยังคงเหลือหรือได้รับการบริจาคมาเพิ่มก็จะทำไปเรื่อย ๆ เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์อีก และหากวัดใดที่หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีไม่เพียงพอ ก็ขอให้แจ้งมาได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *