“คุณหญิงกัลยา” นำคณะตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศธ. เดินทางตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 ก.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายบรรพต จันทรวงศ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน, นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, นายกุลวัชร หงษ์คู ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายนิติรัฐ สุนทรวร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางปนัดดา กิตติวงศ์ธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

โดย คุณหญิงกัลยา และคณะ ได้พบปะกำลังใจแก่ครูและนักเรียน รับฟังปัญหาและความคิดเห็นผู้บริหารของวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ได้แก่ สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ สำหรับวิทยาลัยประมงสมุทรสาคร ได้เปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบ่งประเภทวิชาออกเป็น พาณิชยกรรม ประมง และเกษตรศาสตร์ รวมถึงบริหารธุรกิจ และพาณิชย์นาวี ในระดับ ปวส. ซึ่งมีหลายสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นสาขางานประมงทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแปรรูปสัตว์น้ำ โดยมีวิสัยทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่โลกอาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *