“ดอน ปรมัตถ์วินัย” เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวาย ณ วัดสุทธิวาตวราราม

รองนายกฯ และ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการต่างประเทศ ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) จ.สมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการต่างประเทศ นำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ประจำปี 2563 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน, นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ถวายเครื่องบริวารกฐิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ สำหรับยอดเงินถวายพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,239,357  บาท นอกจากนี้ ยังได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) จำนวน 15,000 บาท และโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำนักวัดสุทธิวาตวราราม จำนวน 15,000 บาท  

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *