สมุทรสาครเชิญเที่ยวงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจฯ” ครั้งที่ 16 วันที่ 25 ก.ย. – 4 ต.ค. 65

แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 65 พบกับกิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาล ตามเส้นทางบุญหนุนมงคลชีวิต การจำหน่ายอาหารเจสะอาด ปลอดภัย และนิทรรศการต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 4 ต.ค. 65

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 65 เวลา 10.30 น. นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายสาคร อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร, นางดวงใจ คุ้มสะอาด รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม, นางศิริกร เทพบัญชาพร ประธานอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม ผู้แทนศาลเจ้า 9 ศาล, ภกญ.อรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และนายปัญญเดช จันทร์ศิริยานันท์ ประธานชมรมผู้ประกอบการอาหารเจ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ประจำปี 65 ณ อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า การจัดงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 16 โดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และศาลเจ้า 9 แห่ง พร้อมด้วยความร่วมมือจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 4 ต.ค. 65 โดยกำหนดการพิธีเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ 25 ก.ย. 65 เวลา 10.29 น. ณ บริเวณอาคารหลังคาโค้งข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของเทศกาลไหว้เจ้าถือศีลกินเจ, เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอาหารปลอดภัย โดยการควบคุมเฝ้าระวังตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในงานเทศกาล ประชาชนได้บริโภคอาหารเจที่อร่อย สะอาดและปลอดภัย และเพื่อแนะนำศาสนสถานและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต จ.สมุทรสาคร ซึ่งจุดเด่นของงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” นั้นอยู่ที่การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของศาลเจ้าต่าง ๆ และพิธีกรรมโบราณซึ่งยังบริสุทธิ์ครบถ้วนและหาชมได้ยากในปัจจุบัน

โดยมีกิจกรรมไหว้เจ้า 9 ศาล ตามเส้นทางบุญหนุนมงคลชีวิต นักท่องเที่ยวสามารถรับหนังสือพาสปอร์ตท่องเที่ยว ได้ที่ศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง และเดินทางสักการะศาลเจ้า พร้อมประทับตราในพาสปอร์ตครบทั้ง 9 ศาล แล้วรับฟรีเหรียญมงคล สำหรับศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย ต.มหาชัย ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร, โรงเจมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร, ศาลเจ้าแม่กวนอิมพันมือคลองจาก, ศาลเจ้าปุ่นเถ้ากงคลองมหาชัย ต.ท่าฉลอม ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อกวนอู, ศาลเจ้าโรงเจเซ็งเฮียงตั้ว, ศาลเจ้าแม่จุ๊ยบ๋วยเนี้ย, ศาลเจ้าปุนเถ้ากงท่าฉลอม และอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม

และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง อยู่ที่ร้านจำหน่ายอาหารเจมากกว่า 50 ร้านค้า ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีอาหารมากมายหลากหลายชนิด มีการควบคุมคุณภาพความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการความเป็นมาของประเพณีถือศีลกินเจ, นิทรรศการอาหารปลอดภัย, นิทรรศการลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร, สาธิตและตรวจแนะนำตรวจเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหารทุกวันตลอดงาน และการตรวจสุขภาพและคัดกรองโรคเบื้องต้นแก่ผู้มาร่วมงาน ณ อาคารหลังคาโค้งข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมงาน “ไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจสมุทรสาคร” ซึ่งจะได้อิ่มกาย อิ่มใจ และอิ่มบุญ ไม่ผิดหวังแน่นอน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *