อบจ.สมุทรสาคร ทำบุญตักบาตร “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

อบจ.สมุทรสาคร ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 66 ให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญขององค์กร

วันนี้ (1 พ.ย.) เวลา 07.00 น. นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (อบจ.สมุทรสาคร) นำคณะผู้บริหาร รองนายก อบจ.สมุทรสาคร เลขานุการ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และบุคลากรของ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องใน “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ณ บริเวณหน้าสำนักงาน อบจ.สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

ด้วย “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีอำนาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และเนื่องจาก พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2540  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างพลังในการขับเคลื่อนให้มีความเป็นปึกแผ่นและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญขององค์กร เพื่อปลูกฝังค่านิยมและความภาคภูมิใจของบุคลากรในสังกัด และเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้กับบุคลากรในสังกัด

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *