มูลนิธิกำลังใจ มอบรางวัลโครงการ “บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศฯ” ครั้งที่ 14

มูลนิธิกำลังใจ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศฯ” ครั้งที่ 14 ให้กับนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน จำนวน 89 คน จาก 19 โรงเรียนทั่วประเทศ

วานนี้ (3 พ.ย.) มูลนิธิกำลังใจ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ “บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ” ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วย นายสินชัย ลือสุขประเสริฐ รองประธานและเหรัญญิก มูลนิธิกำลังใจ นางอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล รองประธานกรรมการและเลขานุการฯ มูลนิธิกำลังใจ นายวุฒิชัย สุริยสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ  เข้าร่วม

ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานมูลนิธิกำลังใจ เปิดเผยว่า สำหรับพิธีมอบรางวัลโครงการ “บันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ มูลนิธิกำลังใจ โดย ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ” ครั้งที่ 14 นี้ ได้จัดขึ้นตามที่ มูลนิธิกำลังใจ จัดกิจกรรม One Proud Day ด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนทุกคน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ โครงการบันไดฝัน คุณธรรมนำปัญญา สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2566 ซึ่งจากผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 1,084 คน มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจำนวน 89 คน จาก 19 โรงเรียนทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย รางวัลการแข่งขันตามแบบทดสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 70 คน รางวัลการแข่งขัน เขียนเรื่อง/เขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 15 คน และรางวัลเยาวชนกล้าดี ทำเป็นธรรม ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ในปีนี้ จำนวน 4 คน

โดยทุกคนที่ได้รับรางวัลล้วนได้พิสูจน์ความสามารถให้เห็นถึงความตั้งใจ ทุ่มเท ในการหมั่นพัฒนาตนเอง ทางมูลนิธิฯ จึงหวังว่าสนามการแข่งขัน โครงการบันไดฝันฯ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการฝึกฝนเด็ก ๆ เยาวชนให้ผ่านประสบการณ์จริง ให้เห็นคุณค่าของตน และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาขีดความสามารถ สานฝันของตนเองให้เป็นจริง เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป และนอกจากกิจกรรมความสนุก ความภูมิใจที่นักเรียนทุกคนได้รับจากเกียรติบัตร โล่รางวัล และทุนการศึกษาแล้ว ในครั้งนี้ยังได้จัดให้คุณครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาศักยภาพต่อยอดนักเรียนอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการบันไดฝันฯ และมูลนิธิกำลังใจ มีความตั้งใจในการสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้เติบโตเป็นต้นไม้ ที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรมความดี จนสามารถส่งมอบกำลังใจที่ดีให้สังคมต่อไปได้ ต้องขอขอบคุณเด็ก ๆ ทุกคนที่หมั่นฝึกฝนและสนใจในการพัฒนาตนเอง รวมถึงคุณครูและผู้ปกครองทุกคนที่ช่วยต่อยอด ต่อเติมฝันให้กับเยาวชนทุกคน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *