ก.อุตฯ หารือร่วม 6 หน่วยงาน แนวทางขนย้ายกากแคดเมียมกลับต้นทาง เริ่มช่วงหลังสงกรานต์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือกับคณะกรรมการร่วม 6 หน่วยงาน เรื่องแนวทางการขนย้ายกากแคดเมียมที่พบแล้วกว่า 12,000 ตัน กลับสู่ต้นทางหลุมฝังกลบ จ.ตาก เริ่มเที่ยวแรกหลังสงกรานต์นี้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 10 เม.ย. 2567 ที่ห้องประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วม 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)

ร่วมประชุมหารือกับส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์กากแคดเมียมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี รวมถึงหารือเพื่อวางแนวทางหรือมาตรการในการขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปที่หลุมฝังกลบที่จังหวัดตาก ซึ่งจะต้องทำทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนที่อยู่ในเส้นทางขนส่งรถขนกากแคดเมียม เป็นต้น ขณะนี้มีการตรวจพบกากแคดเมียมและกากสังกะสีประมาณ 12,000 ตัน โดยตรวจพบทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและชลบุรี  

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวชี้แจงว่า สำหรับกากแคดเมียมที่ตรวจพบทั้งหมดนี้ เป็นกากแร่ที่ได้จากการถลุงสังกะสีในจังหวัดตาก ซึ่งทั้งหมดเคยถูกฝังกลบอยู่ใต้ดินก่อนที่จะถูกขุดขึ้นมาส่งที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยกากแร่แคดเมียมเหล่านี้มีการปรับเสถียรแล้ว แต่ก็ยังคงเป็นสารอันตราย ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการสืบหากากแร่แคดเมียมที่ขุดออกมานี้ว่าไปอยู่ที่ไหนบ้าง ซึ่งขณะนี้ก็พบเป็นจำนวนมากแล้ว เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับปริมาณที่ขุดออกมาจากจังหวัดตาก

อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุเป็นที่ชัดเจนได้ว่าครบหรือยังไม่ครบตามจำนวนน้ำหนักที่ขุดออกมา เพราะกากแร่แคดเมียมและกากสังกะสีที่นำออกมาจากหลุมนั้นยังคงเป็นกากแร่ที่มีความชื้น เมื่อมาสู่ปลายทางที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งขายนั้น จะต้องทำให้กากแร่เหล่านี้แห้งสนิท ดังนั้นความชื้นที่ขุดออกจากบ่อจะหายไปบางส่วน จึงต้องให้ผู้ที่มีความชำนาญทำการชั่งน้ำหนักและคำนวณผลอีกครั้งหนึ่ง แต่ที่พบในขณะนี้ก็ใกล้เคียงกับความเป็นจริงเข้ามาทุกทีแล้ว ส่วนเรื่องของการเสาะแสวงหาก็ยังคงดำเนินต่อไป ล่าสุดก็พบอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า ขั้นตอนหรือกระบวนการในเรื่องของการขนกากแร่แคดเมียมกลับสู่หลุมที่จังหวัดตากนั้น ตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการวางแผนให้รัดกุมที่สุด เพื่อให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด หรือต้องไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งในเรื่องของสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การสัญจรคมนาคม ฯลฯ ดังนั้นจึงขอเรียนพี่น้องประชาชนว่า ก่อนที่จะให้มีการขนส่งได้นั้น ทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องทำแผนให้ดีที่สุด โดยผ่านการประเมินศักยภาพในทุกจุด ตั้งแต่ผู้ควบคุมการขนส่ง วันเวลาที่เหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายขนส่ง ตัวรถที่ใช้ขนส่ง การขนย้ายจากอาคารโรงงานขึ้นสู่ตัวรถ การใช้ภาชนะบนรถเพื่อป้องกันการตกหล่น การปิดคลุม การนำรถออกจากพื้นที่โรงงาน การเก็บฝุ่นภายในโรงงานไปทิ้ง การขนย้ายระหว่างการ ความพร้อมของผู้ขับรถขนส่ง การติดตามการขนส่งด้วยระบบ GPS การนำกากแร่ลงหลุม และ การขจัดฝุ่นบนรถภายหลังที่ย้ายกากลงหลุมแล้ว เป็นต้น โดยเมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ก็ยังคงต้องเดินทางหน้าต่อไปในเรื่องของการวางมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีก

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวอีกว่า สำหรับวันและเวลาที่จะเริ่มเคลื่อนย้ายนั้น จากการหารือร่วมกับทุกฝ่ายแล้ว พิจารณาเห็นว่ามาตรการที่จะต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายนั้นต้องรัดกุมและละเอียดมากเป็นพิเศษกว่ากากแร่ทั่วไป ประกอบกับในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรว่าจะให้เริ่มเคลื่อนย้ายตามแผนที่วางไว้หลังสงกรานต์ ขณะที่การดำเนินคดีก็ยังคงมีการสืบสวนเพื่อหาตัวผู้ที่ต้องเข้ามารับผิดชอบในการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปทส.

ทั้งนี้ ในส่วนของปริมาณกากแร่แคดเมียมที่ตรวจพบทั้งหมดนั้น ตอนนี้ตรวจพบได้เป็นตัวเลขมากกว่า 12,000 ตันแล้ว โดยพบที่บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด จ.สมุทรสาคร ทั้งหมดตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งที่ 2 ประมาณ 6,300 ตัน โรงงานที่ จ.ชลบุรี ประมาณ 4,400 ตัน ,บริษัท บริษัท ซิน หงษ์ เฉิง อินเตอร์ เทค (2008) จำกัด จ.สมุทรสาคร ประมาณ 1,034 ตัน โกดังในพื้นที่ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน เกือบ 500 ตัน และล่าสุดพบที่เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ อีกราว 300 ตัน แต่ตัวเลขทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นตัวเลขประมาณการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและคำนวนของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำหนักที่เป็นจริงและชัดเจนมากที่สุด

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *