เลือก สว. สมุทรสาคร ได้ 40 คน เข้าสู่รอบระดับประเทศ “ทนายตั้ม” ติดโผ

สนามเลือก สว. สมุทรสาคร ระดับจังหวัดผ่านพ้นเรียบร้อย ได้ 40 คนจาก 20 กลุ่มอาชีพเข้ารอบระดับประเทศ สำรวจรายชื่อพบคนดังติดโผ “ทนายตั้ม” เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ รวมถึง “ดร.ปุ๊ก” นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ “รองเส่ง” รองประธานหอการค้าฯ “นิคม” อดีตสมาชิก สปช. “เฮียอั๊ง” บุตร สส.เจี่ย ก๊กผล “ผู้ใหญ่หลี” อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวสมุทรสาคร ได้ไปต่อ

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2567 ได้มีการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับจังหวัด ของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 100 ปี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยเมื่อเวลา 08.00 น. ผู้มีสิทธิเลือกระดับจังหวัด 20 กลุ่มอาชีพ จากทั้ง 3 อำเภอ ทยอยเดินทางมาแสดงตน จำนวนทั้งหมด 160 คน ส่วนชั้นใต้ถุนอาคาร 100 ปีฯ ก็ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยมีเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล (ศส.ปชต.) ของ สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร ซึ่งประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ครู กศน. ฯลฯ ประมาณ 20 คน มาทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานและสังเกตการณ์การเลือก สว. รวมถึงสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปร่วมเฝ้าสังเกตการณ์

ต่อมาเมื่อเวลา 13.30 น. นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พ.ต.อ.พิเชษฐ์พงศ์ แจ้งค้ายคม ผกก.สภ.เมืองสมุทรสาคร และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อย พร้อมกับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยมี นายพงษ์พัชน์ สายช่างทอง ผอ.สนง.กกต.จว.สมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบร้อย

สำหรับการเลือก สว. ระดับจังหวัด มีขั้นตอนการเลือกสองรอบ รอบแรกในช่วงเช้า คือ เลือกกันเองในกลุ่มเดียวกัน ทั้งหมด 20 กลุ่มอาชีพ โดยผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอสามารถลงคะแนนเลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันได้ไม่เกิน 2 คน (เลือกตนเองได้ แต่ห้ามลงคะแนนให้คนอื่นเกิน 1 คะแนน) ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของกลุ่ม และกลุ่มที่มารายงานตัวไม่เกิน 5 คน จะได้เป็นผู้ได้รับเลือกในรอบแรก โดยมีกลุ่มอาชีพที่มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกฯ ไม่ถึง 5 คน และได้ผ่านรอบแรกไป ได้แก่ กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายฯ และกลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยวฯ จำนวน 4 คนเท่ากัน

รอบสองในช่วงบ่าย คือ เลือกผู้สมัครกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน หรือที่เรียกว่า เลือกไขว้ ซึ่งดำเนินการจับฉลากเพื่อแบ่งสายจำนวน 4 สาย สายละ 5 กลุ่ม ได้แก่ สาย ก. กลุ่มที่ 9, 11, 13, 14, 19 สาย ข. กลุ่มที่ 2, 4, 6, 7, 15 สาย ค. ได้แก่ กลุ่มที่ 3, 5, 10, 17, 18 และสาย ง. ได้แก่ กลุ่มที่ 1, 8, 12, 16, 20 โดยการลงคะแนนผู้ได้รับเลือกในรอบแรก ลงคะแนนให้แก่ผู้ได้รับเลือกฯ ในกลุ่มอื่นที่อยู่สายเดียวกันได้กลุ่มละ 1 คน (ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครในกลุ่มเดียวกันหรือตนเองไม่ได้) ผู้ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกของแต่ละกลุ่ม เป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้น กรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนเท่ากันจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเกิน 2 คน ให้ผู้ที่ได้คะแนนเท่ากันดำเนินการจับฉลากกันเอง และกรณีกลุ่มใดมีผู้ได้คะแนนไม่ถึง 2 คน ให้เฉพาะผู้ซึ่งได้คะแนนเป็นผู้ได้รับเลือกระดับจังหวัด

โดยผลการเลือก สว. ระดับจังหวัด พบว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ หรือมีบทบาทสำคัญในจังหวัดฯ สามารถผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกระดับประเทศได้สำเร็จ อาทิ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ นายนิคม มากรุ่งแจ้ง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดสมุทรสาคร, น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์ หรือ ดร.ปุ๊ก นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร, นายสกล ก๊กผล หรือเฮียอั๊ง บุตรชาย นายเจี่ย ก๊กผล อดีต รมช.พาณิชย์ และอดีต สส.สมุทรสาคร, นายชวพล วัฒนพรมงคล หรือรองเส่ง รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน หรือผู้ใหญ่หลี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อดีตนายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาครหลายสมัย และนายเชาวริน ชาญสายชล อดีตผู้สมัครนายก อบจ.สมุทรสาคร เป็นต้น ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง

นายฉอ้อน ปานชงค์

นายนพรัตน์ ทวี

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นายนคร พจนวรพงษ์

ร.ต.อ.พรชาติ เจษฎาลักษณ์

กลุ่มที่ 3 กลุ่มการศึกษา

นายปริญญา วงษ์เชิดขวัญ

นายสุเทพ วานิชสำราญ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการสาธารณสุข

นายกฤษฎา ชื่นอิ่ม

นางการะเกด ศีรีรักษ์

กลุ่มที่ 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก

น.ส.กรณ์กุลขจิต เรืองกิจไพศาล

นายสินธนา โหมดพลาย

กลุ่มที่ 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

นายธีระ เหลืองสีเพชร

นายสมาน ทองถนอม

กลุ่มที่ 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงาน

น.ส.นงค์นุช ดรพิลา

นางนิสิตา ศิรธรานนท์

กลุ่มที่ 8 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน

นายพอพล พูลละออ

นายไตรวินิจ ตู้จินดา

กลุ่มที่ 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

น.ส.ณัฐฐาน์ ธัชธรวรเศรษฐ์

นางทิพย์สิตา บุญชู

กลุ่มที่ 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม (9)

นายนิคม มากรุ่งแจ้ง

นายอนุวัตร สันทอง

กลุ่มที่ 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรม

น.ส.กชนิภา อินทสุวรรณ์

น.ส.กัณฐิกา สายพรชัย

กลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

น.ส.ภัทรพร อิทธิสมุทรเจริญ

น.ส.ลัคณาพร คงเจริญ

กลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม

นายกัมพล ทองชิว

นายณศรัณย์ อภิชาสิริพุฒิชัย

กลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี

นางเพ็ชรพรรณ ชวนบุญ

นางพศุตม์ ตราชู

กลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น

น.ส.จรรยา เสวี

นายสกล ก๊กผล

กลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา

นายชวพล วัฒนพรมงคล

น.ส.นัทธมน สกุลแจบ้านเกาะ

กลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์

นายษิทรา เบี้ยบังเกิด

นายคุณชิต สายเย็น

กลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

นายสุวรรณ โพธิ์บางหวาย 

นายชัยพร ศิริพงษ์เวคิน

กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ อาชีพอิสระ

นายบุญยิ่ง สถาวรสมิต

นายชัยมงคล พันโคตร

กลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่น ๆ

นายเชาวริน ชาญสายชล

นายสมาน สังข์วิลัย

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการเลือก สว. ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสาคร จะไปทำการเลือก ส.ว. ระดับประเทศ ในวันพุธที่ 26 มิ.ย. 2567 ณ สถานที่เลือกตั้งเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *