สมุทรสาครจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 มิ.ย. 2567 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายชัยวัฒน์ ตุนทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร พ.อ.ธารา เจนตลอด รอง ผอ.รมน.จว.สมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมฯ

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีฯ ถวายความเคารพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความ ดี  ด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง จากนั้น จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ช่วยกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยกำจัดวัชพืช ตกแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดใบไม้ใบหญ้า กวาดและเก็บขยะ ทาสีขอบทางฟุตบาท บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *