ลุ้นกันยายนนี้ เปิดทางหลวงชนบท สป.4010 เชื่อม 3 จังหวัด “สมุทรปราการ-กทม.-สมุทรสาคร”

ใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงชนบท สป.4010 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3243-บางขุนเทียน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งจะเป็นเส้นทางเชื่อมโยง 3 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร ต่อเนื่องกันไปด้วย

โครงการนี้ สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้รับจ้าง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 406.98 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญาก่อสร้าง 14 กุมภาพันธ์ 2560 กำหนดแล้วเสร็จ 3 สิงหาคม 2562 แต่การก่อสร้างล่าช้าไปบ้าง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายนนี้

“สาครออนไลน์” ลงพื้นที่โครงการดังกล่าว พบว่าคนงานกำลังเก็บรายละเอียดการก่อสร้างสะพาน โดยมีป้ายสัญญาณเตือนว่า “ทางตัน” พร้อมระบุว่า “ทางกำลังก่อสร้าง ยังไม่เปิดเป็นทางสาธารณะ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษ” อย่างไรก็ตาม ยังพบรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านละแวกดังกล่าวสัญจรไปมาให้เห็นอยู่บ้าง

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างจะเป็นทางยกระดับต่อเชื่อมสะพาน กว้าง 9 เมตร ความยาวรวม 2.292 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สะพานคลองผู้เฒ่า สะพานคลองตาหนัน และสะพานคลองแทน พร้อมก่อสร้างทางเชื่อมยกระดับ จำนวน 9 แห่ง ความยาวรวม 220 เมตร และก่อสร้างงานทาง ความยาวรวม 404.50 เมตร

แนวเส้นทางเริ่มจากแยกถนน สป.3040 (บ้านคลองสวน-บ้านล่าง เชื่อมระหว่างซอยประชาอุทิศ 90 ไปวัดสาขลา) ขนานไปกับคลองสรรพสามิตด้านทิศเหนือ ผ่านบ้านศรีคงคา สิ้นสุดที่แยกไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หากตรงไปอีก 600 เมตร จะเป็นสะพานข้ามคลองขุนราชพินิจใจ เข้าเขตกรุงเทพมหานคร บริเวณวัดธรรมคุณาราม

ปัจจุบัน ทางหลวงชนบท สป.4010 เปิดให้สัญจรแล้ว 4.89 กิโลเมตร จากทางหลวงหมายเลข 3243 กม.5+317 (ปัจจุบันโอนให้เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่ารับผิดชอบ) ไปยังบ้านสาขลา ประกอบด้วยถนนคอนกรีต 4.82 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 70 เมตร มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 1,197 คันต่อวัน ยังเหลือเชื่อมต่อเขตบางขุนเทียนที่กำลังก่อสร้าง

หากถนนก่อสร้างแล้วเสร็จ จากวัดธรรมคุณาราม ตรงไปอีก 3 กิโลเมตร ก็จะถึงสามแยกถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ผ่านโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ตรงไปอีก 2 กิโลเมตร ก็จะเข้าสู่เขตจังหวัดสมุทรสาคร ไปตามถนนสหกรณ์ ตรงไปอีก 15 กิโลเมตรก็จะถึงจังหวัดสมุทรสาคร

ส่วนถนนสหกรณ์-โคกขาม กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 กำลังก่อสร้างขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจร ช่วง กม. 0+200 ถึง กม. 7+137 ระยะทาง 6.937 กิโลเมตร งบประมาณ 150 ล้านบาท ผู้รับจ้างคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ เริ่มต้นสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญา 18 ธันวาคม 2563 รวม 660 วัน

ขณะที่กรมทางหลวงชนบท ได้ขยายถนน สค.4008 จากวัดสหกรณ์เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และกำลังทยอยขยายถนนพร้อมกับวางท่อเหลี่ยมลอดใต้ถนน อีกด้านหนึ่งสะพานข้ามคลองหัวถนนที่ก่อสร้างขนานไปกับสะพานเดิมเปิดใช้งานแล้ว โดยได้กั้นการ์ดเรลเพื่อปิดสะพานเดิม มีปริมาณการจราจรเฉลี่ย 8,025 คันต่อวัน

ประโยชน์ของเส้นทางสายนี้ก็คือ นอกจากจะเป็นถนนสายรอง แบ่งเบาการจราจรบนถนนพระราม 2 แล้ว ยังจัดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เส้นทางจักรยานเพื่อสุขภาพ และโลจิสติกส์ขนาดเล็ก โดยมีระยะทางจากปากทางแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ถึงจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 35 กิโลเมตร

มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า วัดขุนสมุทรจีน วัดสาขลา วัดศรีคงคาราม วัดธรรมคุณาราม (หลวงพ่อเต่า) ชายทะเลบางขุนเทียน ศาลพันท้ายนรสิงห์ จุดชมปลาโลมา ศาลมัจฉานุ (สะพานแดง) วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร (ปิดปรับปรุงชั่วคราว) ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และวัดโกรกกราก

หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ทั้ง 3 จังหวัดจะเชื่อมโยงไป-มาได้สะดวกยิ่งขึ้น

หมายเหตุ : เส้นทางสมุทรสงคราม-สมุทรสาคร เริ่มต้นจากถนนสุขสวัสดิ์ (สามแยกพระสมุทรเจดีย์-ป้อมพระจุลจอมเกล้า ปัจจุบันโอนให้ อบจ.สมุทรปราการ รับผิดชอบ) สิ้นสุดที่สะพานมหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร รวมระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ประกอบด้วย

  1. ทางหลวงหมายเลข 3243 ถนนเลียบคลองสรรพสามิต ระยะทาง 5.317 กิโลเมตร กรมทางหลวงรับผิดชอบทางเข้าวัดแหลมฟ้าผ่า 635 เมตร นอกนั้นโอนให้เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่ารับผิดชอบ
  2. ทางหลวงชนบท สป.4010 ช่วงทางหลวงหมายเลข 3243-บางขุนเทียน แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ตั้งแต่ถนนของกรมทางหลวงเดิม ถึงบ้านสาขลา ระยะทาง 4.890 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 กำลังก่อสร้าง ระยะทาง 2.292 กิโลเมตร และช่วงที่ 3 ประมาณ 600 เมตร ถึงสะพานข้ามคลองขุนราชพินิจใจ รวม 8.41 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
  3. ถนนทางเข้าวัดธรรมคุณาราม จากสามแยกพิทยาลงกรณ์ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
  4. ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ช่วงสามแยกพิทยาลงกรณ์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
  5. ทางหลวงชนบท สค.4008 แยก ทล.3423 (กม.ที่ 7+000)-นิคมบ้านไร่ ระยะทาง 8.745 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
  6. ทางหลวงหมายเลข 3423 สมุทรสาคร-โคกขาม ระยะทาง 7.137 กิโลเมตร กรมทางหลวงรับผิดชอบ 6.937 กิโลเมตร นอกนั้นโอนให้เทศบาลนครสมุทรสาครรับผิดชอบ 200 เมตร

-กิตตินันท์ นาคทอง-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *