เปิดแนวคิด ปธน.อุซเบกิสถาน กล่าวสุนทรพจน์บนเวทียูเอ็น

12 แนวคิดใหม่ของประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติสมาชิกในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในยุคนี้

วันที่ 23 กันยายน เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย นายชัฟคัต มีร์ซีโยเยฟ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน กล่าวสุนทรพจน์ ณ ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

วันแรกของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สุนทรพจน์ถูกแปลเป็นภาษาสากล ในขณะเดียวกัน สุนทรพจน์นี้ไม่ใชเป็นแค่เพียงคำพูดลอยๆ แต่ได้สะท้อนให้เห็นถึงข้อเสนอและแนวทางที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ

ในรอบหลายร้อยปีที่ผ่านมา การระบาดของไวรัสโควิด-19 กลายเป็นความท้าทายที่ได้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของมนุษยชาติต่อภัยคุกคามนี้ ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชน ตลอดจนความสำคัญของการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาอย่างต่อเนื่อง ความไว้วางใจกันและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

ประธานาธิบดีอุซเบกิสถาน มีความคิดที่จะพัฒนาประมวลกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับพันธกรณีของรัฐระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด 19 ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ ซึ่งได้สะท้อนถึงภาระหน้าที่ของแต่ละรัฐที่มีต่อพลเมืองและพันธมิตรระหว่างประเทศ

ซึ่งนายชัฟคัตเรียกร้องให้ประชาคมโลกทำงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนายาและวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด -19 และได้สนับสนุนโครงการระดับนานาชาติเพื่อการเข้าถึงผลของการพัฒนาวัคซีน

ความคิดริเริ่มที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการนำมติพิเศษของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมาใช้ในการเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และประกันสิทธิมนุษยชน

นายชัฟคัตยังอธิบายถึงการขจัดปัญหาความยากจนทั่วโลกว่าเป็นประเด็นสำคัญสำหรับสหประชาชาติ โดยเสนอว่าเรื่องนี้เป็นธีมหลักของการประชุมใหญ่สหประชาชาติในอนาคตและเสนอแนะให้จัดการประชุมสุดยอดระดับโลกในหัวข้อนี้ ซึ่งในสุนทรพจน์ของนายชัฟคัต ยังแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนของอุซเบกิสถานต่อข้อเสนอของ แอนโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ที่จะจัดการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลก (Food Systems Summit) ในปี 2564

อีกทั้งยังเสนอให้จัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี ของแผนปฏิบัติการร่วมของประเทศในเอเชียกลางสำหรับการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายทั่วโลก และได้เสนอให้ใช้กรุงทาชเคนต์ เมืองหลวงของอุซเบกิสถาน เป็นสถานที่จัดการประชุม

นายชัฟคัตยังได้สรุปขั้นตอนที่อุซเบกิสถานดำเนินการเพื่อส่งเสริมสันติภาพในอัฟกานิสถาน โดยเริ่มจากการประชุมระดับนานาชาติครั้งใหญ่ในทาชเคนต์ ในเดือนมีนาคม 2561 ในการประชุมครั้งนั้นประธานาธิบดีได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวรสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอัฟกานิสถาน

นายชัฟคัตได้กล่าวถึงเรื่องอื่น ๆ ตามลำดับความสำคัญ ประเด็นที่มีความสำคัญเป็นพิเศษต่อภูมิภาคเอเชียกลาง ได้แก่ อนาคตของทะเลอารัล ได้เรียกร้องให้มีการรับรองมติพิเศษของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในการประกาศให้ภูมิภาคทะเลอารัลเป็นเขตนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้เขายังมีแผนที่จะจัดเวทีระหว่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากยูเนสโก ณ เมืองคีว่า ประเทศอุซเบกิสถาน ในปี 2564 ในหัวข้อ “เอเชียกลาง : ทางแยกของอารยธรรมโลก” อีกทั้งได้เน้นย้ำถึงจุดอ่อนในการขนส่งระหว่างเอเชียกลางและยุโรป และได้เรียกร้องให้มีการสร้างศูนย์กลางระดับภูมิภาคสำหรับการพัฒนาการขนส่งและการเชื่อมต่อการสื่อสารภายใต้การอุปถัมภ์ของสหประชาชาติ

แนวความคิดใหม่ 12 ประการของประธานาธิบดีอุซเบกิสถานที่ได้กล่าวว่า “สหประชาชาติมีเป้าหมายที่จะรวมประเทศสมาชิกที่เผชิญกับความท้าทายที่ร้ายแรง” สมควรได้รับการพิจารณาและการสนับสนุนอย่างจริงจังจากประชาคมระหว่างประเทศ

เรื่อง : นภา จามิกรณ์ / กองบรรณาธิการสาครออนไลน์ เรียบเรียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *