รพ.กระทุ่มแบน นำร่องทอดผ้าป่าผ่าน “คิวอาร์โค้ด” สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จะครบรอบ 39 ปี ในปี 2561 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 250 เตียง มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนพลัดถิ่น ตลอดจนแรงงานต่างด้าว

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน 10 ชั้น 1 หลัง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จต้นปี 2562 ระหว่างนั้นได้จัดหาคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จึงได้จัดประเพณีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาอาคารบริการ และ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในวันมหิดล จันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.

ครั้งนี้ ได้เปิดช่องทางบริจาคผ่านบริการ “กรุงไทย เติมบุญ” โดยการสแกน QR CODE จากแอปพลิเคชั่นมือถือเพื่อโอนเงินได้ทุกธนาคาร โดยได้จัดพิมพ์คิวอาร์โค้ดผ่านสื่อต่างๆ อาทิ ซองผ้าป่า หนังสือเชิญชวน

โดยเงินบริจาค จะถูกโอนเข้าบัญชี “เงินบริจาคโรงพยาบาลกระทุ่มแบน” ธนาคารกรุงไทย สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 727-0-61169-6 และ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทุ่มแบน เลขที่บัญชี 312-2-82339-0

ผู้ที่ไม่สะดวกบริจาคผ่านคิวอาร์โค้ด สามารถบริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน

สำหรับผู้ที่จะบริจาคเครื่องมือแพทย์หรือพัฒนาอาคาร สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-470750 หรือ 086-3222847 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

– กิตตินันท์ นาคทอง –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *