“ทีทีดับบลิว” คว้ารางวัล “Thailand Top Company Awards 2019”

“ทีทีดับบลิว” รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี “Thailand Top Company Awards 2019” เป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดย น.ส.วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี “Thailand Top Company Awards 2019” รางวัลแห่งความเป็นเลิศประเภท “Fast – Growing Company Award”  ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 3  ปีที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ศ. เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล


วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์

รางวัล Thailand Top Company Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมโดยแบ่งตามประเภทการดำเนินธุรกิจ และคัดเลือกจากบริษัทที่มีรายได้สูงสุด 1,000 อันดับแรกในปี 2560 (อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ทีทีดับบลิว ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยแห่งปี (Thailand Top Company Awards) เป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้ได้รับรางวัลประเภท “Fast – Growing Company Award” ในฐานะบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลประกอบการ ผลกำไร อัตราผลตอบแทนต่อหุ้น และถือได้ว่าเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *