สหรัฐฯ รับรองระบบตรวจสอบควบคุม “ปลาหนัง” ของไทย กรมประมงชวนยื่นคำขอส่งออก

ภาพ : Prd.go.th

รองอธิบดีกรมประมง เผยสหรัฐฯ ประกาศรับรองระบบความปลอดภัยการผลิตปลาหนังของไทย และอนุญาตให้นำเข้าสินค้า ที่ผลิตโดยโรงงานไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมประมงไปยังสหรัฐฯ มีผล 5 ธ.ค. เป็นต้นไป ชวนผู้ประกอบการยื่นคำขอส่งออกได้ตั้งแต่บัดนี้

นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยได้ยื่นใบสมัครเข้ารับการตรวจสอบความเท่าเทียมระบบตรวจสอบควบคุมปลากลุ่มปลาหนัง (Siluriformes fish and fish products) กับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) และสำนักงานบริการความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหาร (FSIS) ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2559 เพื่อที่จะดำเนินการตามประกาศข้อปฏิบัติของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการส่งออกปลากลุ่มปลาหนังนั้น ล่าสุดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ผลิตจากปลาในกลุ่มปลาหนัง และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งปลาสด ปลาแปรรูป สามารถส่งออกไปตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ USDA และ FSIS ได้ประกาศในกฎระเบียบสุดท้าย (final rule) รับรองระบบความปลอดภัยของการผลิตปลา กลุ่มปลาหนังของไทยให้มีความเท่าเทียมกับระบบสหรัฐฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย FMIA ของสหรัฐฯ และอนุญาตให้นำเข้าสินค้าปลาหนัง (ดิบ) ที่ผลิตโดยโรงงานไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมประมง เพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้านำเข้ายังคงต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากเจ้าหน้าที่ FSIS ณ สถานที่ที่นำสินค้าเข้า (U.S.points-of-entry) ด้วย

วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง

“ผลของหน่วยงานกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง กรมประมง ที่ทุ่มเทปรับปรุงคุณภาพการตรวจรับรองจนสามารถผ่านการประเมินการรับรองความเท่าเทียมของระบบความปลอดภัย (Equivalence Process) จากสหรัฐอเมริกาที่กำหนดไว้ ทั้งการประเมินจากเอกสารและการเดินทางมาตรวจสอบระบบและกระบวนการการควบคุมการผลิตสินค้าประมง อาทิ ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงโรงงานที่จะส่งออก จนกระทั่งประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่ USDA ให้การรับรอง ถึงแม้จะใช้เวลาดำเนินการถึง 3 ปีก็ตาม” นายวิชาญ กล่าว

ทั้งนี้ มีการประเมินว่าในปี 2563 ผลิตภัณฑ์จากปลากลุ่มปลาหนังที่จะส่งออกไปยังสหรัฐฯ อาทิ ปลาดุกสดแช่เย็น/แช่แข็ง เนื้อปลาดุกแบบฟิลเลสด/แช่เย็น/แช่เย็นจนแข็ง ปลาดุกแห้ง ฯลฯ จะสามารถสร้างมูลค่าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งออกสินค้าปลาหนัง (ดิบ) ไปยังสหรัฐอเมริกา หากต้องการขึ้นทะเบียนสามารถยื่นขอตรวจรับรองสุขลักษณะและระบบคุณภาพ HACCP และยื่นแบบคำขอรับรองจากกรมประมงได้ที่กองตรวจสอบคุณภาพสินค้า กรมประมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2558-0142 หรือศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง จังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์ 0-3441-0517 ถึง 18 ต่อ 208 โทรสาร 0-3445-7423 ในวันเวลาราชการ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *