“ไปรษณีย์ไทย” ชวนรวบรวมกล่อง-ซองกระดาษ นำไปรีไซเคิลโต๊ะ-เก้าอี้ให้โรงเรียน ตชด.

ภาพ : ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย จัดทำโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” รวบรวมกล่องทุกประเภท และซองกระดาษที่ใช้แล้วมาที่ไปรษณีย์ 173 แห่งที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้ ให้ นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ถึง 31 ต.ค. 63

รายงานข่าวแจ้งว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX” ชวนเปลี่ยนกล่องและซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) โดยรวบรวมกล่องทุกประเภท และซองกระดาษที่ใช้แล้ว มาให้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และไปรษณีย์จังหวัด เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นชุดโต๊ะ เก้าอี้ โดยจะเปิดรับกล่องและซองกระดาษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2563

สำหรับวิธีเตรียมกล่องและซองก่อนนำมาบริจาคนั้น ให้ใช้วิธีเก็บสะสมกล่อง ซอง ที่ผ่านการใช้งานแล้ว นำมาพับเพื่อง่ายต่อการรวบรวม จากนั้นให้มัดกล่องและซองให้เรียบร้อย ก่อนนำไปส่งที่จุดรับกล่อง/ซองที่ใช้แล้ว ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 173 แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 52 แห่ง และไปรษณีย์จังหวัด 89 แห่ง รวมทั้งไปรษณีย์มหาวิทยาลัย 32 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย

อนึ่ง จังหวัดสมุทรสาครมีที่ทำการไปรษณีย์ที่เข้าร่วมโครงการ 1 แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *