ภาคเอกชนช่วยสมุทรสาครสู้โควิด 3 สมาคมร่วมมอบอุปกรณ์แพทย์ พ่วง 1 สมาคม สมทบทุน 1 แสน

ภาคเอกชน 3 สมาคม “อาหารแช่เยือกแข็งไทย-การค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย-อุตสาหกรรมทูน่าไทย” ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจน-วัดอุณหภูมิ 2,000 ชุด ให้กับจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ด้าน “ส.ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป” สมทบทุน 1 แสนบาท เข้ากองทุน “คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19”

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2564 เวลา 08.55 น. ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ (401) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (TFFA) โดย ดร.ผณิศวร  ชำนาญเวช นายกสมาคมฯ นายอนุชา เตชะนิธิสวัสดิ์ อุปนายกฯ และนายชูพงษ์  ลือสุขประเสริฐ เลขาธิการฯ ร่วมด้วยสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TTIA) โดยนายอมรพันธุ์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการฯ นายวรวีร์ เอ่งฉ้วน เลขาธิการฯ และนายนคร นิรุตตินานนท์ ผู้แทนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ร่วมมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับทางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ

สืบเนื่องจาก ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้นำผู้บริหารจากทั้ง 3 สมาคม เข้าร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อหาแนวทางการจัดการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ป่วยกระจายไปยังแหล่งชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมา และทราบว่าทางจังหวัดสมุทรสาครอยู่ระหว่างจัดสร้างโรงพยาบาลสนามสีเหลือง เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่มีจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ แต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนาม ดังนั้นทั้ง 3 สมาคม จึงขอร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดฯ โดยมอบเครื่องวัดออกซิเจนและเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จะนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามวัตถุประสงค์ต่อไป

นอกจากนี้ สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป (TFPA) โดยนายธรรศ ทังสมบัติ นายกสมาคมฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือสมทบทุน “คนสมุทรสาครรวมใจสู้ภัย COVID-19” จำนวน 100,000 บาท ให้กับนายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม ช่วยเหลือทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงผู้ป่วยโรคโควิด-19 ด้วย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *