“ห้องสมุดเก๋งเรือลอยฟ้าท่าฉลอม” รับรางวัลเหรียญเงิน ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผลรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 โดย “ห้องสมุดเก๋งเรือลอยฟ้าท่าฉลอม” ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าฉลอม ผลงานออกแบบของ “สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทความยั่งยืน ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมผลงานสถาปัตยกรรมที่มีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์ผลงานให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ โดยผลงาน “ห้องสมุดเก๋งเรือลอยฟ้าท่าฉลอม” (Tha Chalom Sky Boat Library) ผลงานออกแบบของบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น เหรียญเงิน ประเภทความยั่งยืน ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม

ซึ่งผลงาน “ห้องสมุดเก๋งเรือลอยฟ้าท่าฉลอม” ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2564 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสวนสุขภาวะท่าฉลอม พื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน ภายในศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลท่าฉลอม เทศบาลนครสมุทรสาคร ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เป็นการปรับปรุงดัดแปลงหอเก็บน้ำประปาเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วในปัจจุบัน ให้กลายเป็นห้องสมุดและพื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชน ขนาดพื้นที่อาคาร 100 ตร.ม. โดยการนำรูปแบบของ “เก๋งเรือ” หรือ ห้องควบคุมการเดินเรือประมงในพื้นที่มาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบรูปลักษณ์ของห้องสมุด เพื่อแสดงอัตลักษณ์วิถีชาวประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวท่าฉลอม

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อปี 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับบริษัท สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด ในการออกแบบโครงการลานกีฬาวัฒนธรรมชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม โดยการประสานงานของบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ต่อมาทางเทศบาลนครสมุทรสาคร ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างโครงการสวนสุขภาวะท่าฉลอม ใช้งบประมาณ 6,888,888 บาท เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อช่วงปลายปี 2563 โดยมีบริษัท ชินาภัค คอนกรีต จำกัด เป็นผู้รับจ้าง กระทั่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อช่วงปลายปี 2564

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *