สภาอุตสาหกรรมสมุทรสาคร มอบเงินกว่า 2.3 แสน สนับสนุนสร้าง “ศูนย์ผู้สูงอายุศิริราชฯ”

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มอบเงินสนับสนุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติฯ จ.สมุทรสาคร จำนวน 234,500 บาท

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2565 ที่ห้องประชุมมหาชัย (201) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร​ พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ วังวิวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ร่วมมอบเงินจำนวน 234,500 บาท เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ​รศ.พญ.นันทกร​ ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ ​และ รศ.พญ.ปิยะภัทร เดชพระธรรม ประธานศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ เป็นผู้แทนรับมอบ

สำหรับศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติฯ มีพื้นที่ 24 ไร่ ตั้งอยู่ใน​ ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายสัมพันธ์ และนางวรุณี อยู่พูนทรัพย์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3,200 ล้านบาท ยังต้องใช้งบประมาณอีก 2,000 ล้านบาท ซึ่งงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติฯ สร้างขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยสหวิชาชีพ โดยให้บริการทางการแพทย์ที่เน้นการดูแลระยะกลาง มีการทำงานวิจัย และฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุแบบองค์รวม เพื่อให้ยังคงมีสุขภาพดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ระดับชาติฯ สามารถบริจาคได้โดยตรงทุกวัน​ ที่​ “ศิริราชมูลนิธิ” ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช หรือบริจาคผ่านทางธนาคารทุกสาขา ชื่อบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ (ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย)” ประเภทออมทรัพย์

  • ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขบัญชี 901-7-06044-4
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขบัญชี 016-4-57906-4
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขบัญชี 063-3-16546-7

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *