ธ.กรุงไทย มอบเงินกว่า 1.8 แสนบาท เปลี่ยนหลอดไฟ LED ร.ร.วัดพันธุวงษ์ ประหยัดพลังงาน เพื่อความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ ในโครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน เพื่อความยั่งยืน” พร้อมอุปกรณ์การศึกษา วัสดุและครุภัณฑ์ รวมกว่า 1.8 แสนบาท

เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2565 สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “เปลี่ยนหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน เพื่อความยั่งยืน” ณ โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ (ปรีชาเลี่ยมราษฎร์บำรุง) หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร น.ส.สุภาพ อมรพงษ์โพธิธา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันธุวงษ์ รวมถึงคณะครู และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมงาน

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของธนาคารกรุงไทย ดำเนินการนำหลอดไฟฟ้า LED ซึ่งประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้า ลดโลกร้อน มาเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟฟ้าแบบเดิมที่กินไฟ และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ดี เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษา วัสดุและครุภัณฑ์ เป็นจำนวนเงิน 183,340 บาท ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนของโรงเรียนวัดพันธุวงษ์ ที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชาติในภายภาคหน้า ซึ่งจะเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกในการช่วยกันประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดโลกร้อน เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

โดยธนาคารกรุงไทย จะทำการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า LED ทั้งหมด 203 หลอดทั่วทั้งโรงเรียน ซึ่งหลอดไฟฟ้า LED 1 หลอด สามารถลดกำลังไฟได้ 18 วัตต์ ส่งผลให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 584,640 วัตต์ต่อเดือน หรือ 5,846,400 วัตต์ต่อปี และลดค่าไฟฟ้าได้ถึง 2,759.50 บาทต่อเดือน หรือ 27,595 บาทต่อปี ซึ่งทางธนาคารมุ่งหวังที่จะชวนคนไทยทุกคนร่วมสร้างสังคมสีเขียวไปด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนในสังคมไทยร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย พร้อมสนับสนุนให้ระบบนิเวศสีเขียว (Green Ecosystem) เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ให้ทุกคนร่วมมือกันทำให้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทยเกิดขึ้นได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความมุ่งมั่นของธนาคารที่ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ มีสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น เกิดการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *