“YEC สมุทรสาคร” เปิดอบรมหลักสูตร “YECP 2023” สร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่

กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร เปิดโครงการฝึกอบรม YECP 2023 แก่สมาชิกรุ่นที่ 7 จำนวน 33 คน ติวเข้มความรู้พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ สร้างเครือข่ายกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ นำความรู้ที่ได้ช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566 กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักธุรกิจรุ่นใหม่ “Young Executive Program For Chamber of Commerce Program 2023” (YECP 2023) รุ่นที่ 7 โดยมี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายปรีชา ศิริแสงอารำพี อดีตประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร นายธนกร สิริจุติกุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการหอการค้าฯ คณะกรรมการ YEC และผู้เข้ารับการอบรม YEC รุ่นที่ 7 เข้าร่วม

นายธนกร สิริจุติกุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร YECP 2023 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ พร้อมกับสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ใน จ.สมุทรสาคร ให้แข็งแกร่งและสามารถพึ่งพากันแบบยั่งยืน รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และผ่านเกณฑ์ในการเข้ารับการอบรม จำนวน 33 คน มีกำหนดอบรมนับตั้งแต่เริ่มปฐมนิเทศไปจนถึงเดือน พ.ย. 2566 โดยตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมนั้นได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำองค์กรที่มีชื่อเสียง ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้มากขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้มีความเพียบพร้อม ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ สามารถนำสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนาต่อยอดต่อไป

นายชาธิป ตั้งกุลไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ เราต้องยอมรับว่านี่คือโลกของยุคคนรุ่นใหม่ เมื่อพิจารณาถึงเรื่องธุรกิจที่ เต็มไปด้วยการแข่งขันที่สูงในปัจจุบันแล้ว หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเน้นเพิ่มบทบาท YEC มาเข้าร่วมพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจของ จ.สมุทรสาคร ให้เติบโตและมั่นคง ดังนั้นเพื่อการเสริมสร้างอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจที่เป็นเสาหลักค้ำจุนเศรษฐกิจภายในสมุทรสาคร จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการยุคใหม่ที่จำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการจัดการบริหารตลอดจนการวางแผน

สำหรับโครงการ YECP 2023 มีภารกิจหลักคือการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจ บริการมืออาชีพ และนักการตลาดเชิง สร้างสรรค์ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มพูนความรู้ด้านธุรกิจที่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การเงิน กฎหมายสำหรับธุรกิจ รวมไปถึงการบริหารจัดการบุคคลในองค์กรเพื่อสร้างนักรบทางธุรกิจพร้อมที่จะสานพลังกับภาคีพันธมิตรภาครัฐ เพื่อร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จ.สมุทรสาคร ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมของสมุทรสาครให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นรับช่วงต่อในการเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดฯ ในอนาคต เพื่อเป็นแรงผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้รุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมเป็นหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ จ.สมุทรสาคร ต่อไป 

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวให้โอวาทในการเปิดโครงการ YECP 2023 ว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการฯ ซึ่งคน จ.สมุทรสาคร ได้เห็นการเติบโตขึ้นของ YEC ในทุก ๆ ปี  โดยในปีนี้ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ถือได้ว่าคนรุ่นใหม่ของหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเป็นกำลังหลักของภาคธุรกิจ และการมีจิตอาสามาร่วมกันพัฒนา จ.สมุทรสาคร เป็นการรวมกลุ่มที่ถือแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกการอบรมในปีนี้ นับเป็นความสำเร็จเบื้องต้นของคนรุ่นใหม่ ที่จะเข้ามาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจให้ดีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า และผู้ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ YEC นั้น ถือเป็นครอบครัวเดียวกันที่เชื่อมความหลากหลายของธุรกิจ และความสัมพันธ์อันดีในมิตรภาพ

สำหรับการจัดการอบรมครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความตั้งใจของหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ที่พร้อมจะนำเสนอข้อมูลความรู้ที่สำคัญให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกลไกสำคัญที่จะร่วมกันผลักดัน และพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *