“กรมการค้าภายใน” ยกระดับ “ตลาดทะเลไทย” ตลาดกลางสัตว์น้ำต้นแบบซื้อขายเป็นธรรม

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ชู “ตลาดทะเลไทย” เป็นศูนย์ค้าอาหารทะเลแบบครบวงจร มียอดมูลค่าการซื้อขายสูงกว่า 2.3 หมื่นล้านบาทต่อปี รวมทั้งตลาดกลางกุ้ง “โอเวอร์ซีสแลนด์แอนด์เฮ้าส์” มูลค่าการซื้อขายกว่า 9.8 พันล้านบาทต่อปี

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตลาดทะเลไทย ถือเป็นตลาดกลางสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ ภายใต้การส่งเสริมและดูแลของกรมการค้าภายใน ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากตั้งอยู่ในทำเลใกล้กับทะเลชายฝั่งและยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับโรงงานแปรรูปอาหารทะเล รวมไปถึงมีห้องเย็นจำนวนมาก เพียงพอต่อการส่งออกและแปรรูป

ประกอบกับการส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ที่เข้ามาสร้างมาตรฐานการผ่านโครงการตลาดกลางรูปแบบสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่แปรสภาพมาจากสัตว์น้ำ เพื่อตลาดทะเลไทยเกิดการซื้อขายที่เป็นธรรม โดยการสนับสนุนตาชั่ง หรือเครื่องชั่งกลางให้กับตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ชั่งเพื่อทดสอบน้ำหนัก พร้อมทั้งควบคุมการติดป้ายแสดงราคาสินค้าให้มีความชัดเจน เป็นต้น

ขณะที่ ทางตลาดทะเลไทยยังได้มีการดำเนินการรูปแบบการซื้อขายแบบครบวงจรทำให้มูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารจัดการตลาดกลางทะเลไทยนั้น ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ตลาดขายปลีกและตลาดขายส่ง โดยตลาดขายส่งจะแยกเป็น 2 ประเภท คือ แพกุ้งประมาณ 136 แพ และแพปลา 120 แพ ซึ่งถือเป็นแหล่งรวมแพกุ้งและแพปลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่วนตลาดค้าปลีก จะเป็นแหล่งรวมผู้ซื้อผู้ขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปทุกประเภท เช่น หอยจ้อ ลูกชิ้น ปูอัด รวมถึงอาหารแห้ง เช่น ปลาแห้ง กุ้งแห้ง ปลาเค็ม เป็นต้น

นอกจากนี้ทางตลาดทะเลไทยยังสามารถรับผู้ประกอบการได้ทั้งหมด 200 ราย โดยมีผู้ซื้อมากถึง 2,000 ราย/วัน มีปริมาณการซื้อขายสูงถึง 300 ตันต่อวัน คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายต่อวันประมาณ 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมต่อปีประมาณ 23,725 ล้านบาท

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีตลาดกลางสัตว์น้ำซื้อขายสินค้าประเภทกุ้งของบริษัท โอเวอร์ซีสแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ที่มีการซื้อขายอาหารทะเลและได้รับความนิยมเช่นกัน โดยตลาดแห่งนี้เน้นส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ จังหวัดนครปฐม อยุธยา อ่างทอง และฉะเชิงเทรา เป็นต้น

ซึ่งตลาดกลางกุ้งแห่งนี้ถือเป็นตลาดที่ได้การตอบรับการซื้อขายที่ดี มีร้านอาหารต่างๆ มาซื้ออย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการส่งออกไปต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย และ พม่า โดยมีมูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนในช่วงปีที่ผ่านมาสูงถึง 9,850 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตร ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือจะซื้อหาค้าขายสินค้าเกษตรคุณภาพดีในตลาดกลางสินค้าเกษตรดังกล่าวได้ทั่วทุกแห่งของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ ตลาดกลางออนไลน์ http://centermarket.dit.go.th

สาครออนไลน์ โดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *