ผักตบชวากว่า 2 หมื่นตัน ล้นแม่น้ำท่าจีน-คลองมหาชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงเรือตรวจการณ์ สำรวจปัญหาผักตบชวาที่หนาแน่นบริเวณแม่น้ำท่าจีน – คลองมหาชัย ประมาณ 2 หมื่นตัน เตรียมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกำจัด

เมื่อเวลา 16.30 น. วันที่ 20 พ.ค. นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมลงเรือตรวจการณ์ล่องไปตามแม่น้ำท่าจีน เริ่มต้นจากองค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ขึ้นไปยังบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ถ.พระรามที่ 2 ด้านหลังตลาดทะเลไทย ก่อนจะกลับไปยังคลองมหาชัย เพื่อสำรวจปริมาณผักตบชวาที่มีจำนวนมาก เบื้องต้นมีปริมาณผักตบชวารอกำจัดในคลองมหาชัยประมาณ 14,000 ตัน และบริเวณริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ประมาณ 6,000 ตัน รวมประมาณ 20,000 ตัน

ในการนี้ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายเอกพร จุ้ยสำราญ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร น.ส.สุภัทรา ชัยเทวารัณย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร โครงการชลประทานสมุทรสาคร อบจ.สมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่สำรวจปริมาณผักตบชวาในครั้งนี้ด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ปริมาณผักตบชวาในคลองมหาชัย และแม่น้ำท่าจีน รวมประมาณ 20,000 ตัน ทางจังหวัดฯ ได้มีการวางแผนในการกำจัดผักตบชวา โดยจะเริ่มจุดที่กระทบกับต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรไปมาก่อน คือบริเวณท่าเรือเทศบาลฝั่งมหาชัย – ท่าฉลอม และท่าเรือข้ามฟากมหาชัย – วัดตึกมหาชยาราม โดยจะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบจ.สมุทรสาคร และเทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มาร่วมกันเพื่อบูรณาการเครื่องมือ เครื่องจักร แมคโครยืนโป๊ะ รถบรรทุก ในการกำจัดผักตบชวาและการขนย้ายผักตบชวา  โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (21 พ.ค.)

ในส่วนของ จ.สมุทรสาคร ที่เป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รับผักตบชวาลงมาจากตอนบนของแม่น้ำท่าจีน ตอนนี้ได้ประสานกับ 3- 4 จังหวัดตอนบนเพื่อไม่ให้ผักตบชวาไหลมาจากด้านบน โดยจะมีการแบ่งพื้นที่กันในช่วยกันจัดเก็บผักตบชวา แต่อย่างไรก็ตาม จ.สมุทรสาคร เป็นจุดสุดท้ายของแม่น้ำท่าจีนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย จังหวัดก็จะดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างเร่งด่วนต่อไป

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *