“นิสิตสถาปัตย์ ม.เกษตรฯ” ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน “สตรีทอาร์ต” ที่ท่าฉลอม

นิสิตอาสาจากรั้วนนทรี ร่วมวาดภาพสตรีทอาร์ต แสดงอัตลักษณ์ชุมชนท่าฉลอม ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะนิสิตอาสา และอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ท่าฉลอมเพื่อทำกิจกรรมวาดภาพสตรีทอาร์ต (Street Art) ในโครงการค่ายอาสาพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2562 เพื่อเป็นการศึกษาวิถีชุมชนท่าฉลอม และสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อชุมชน ด้วยความร่วมมือของ บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร.ร.เทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม ชุมชนท่าฉลอม อาสาพัฒนาเมืองสมุทรสาคร

สำหรับกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน นิสิตอาสาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 จากภาควิชาสถาปัตยกรรม, ภูมิสถาปัตยกรรม และนวัตกรรมอาคาร จำนวน 30 คน ได้ร่วมพบปะกับชาวชุมชนท่าฉลอม และสำรวจพื้นที่ ก่อนที่จะออกแบบ นำเสนอแบบร่างแก่ชุมชน ให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนั้นปรับปรุงแบบ และลงมือวาดภาพตามจุดต่าง ๆ ตั้งแต่บริเวณท่าเรือข้ามฟากท่าฉลอม-มหาชัย สองข้างทางของ ถ.ถวาย บ้านท่าฉลอม ไปจนถึงบริเวณสถานีรถไฟบ้านแหลม

และในวันสุดท้าย 2 มิ.ย. เป็นการส่งมอบผลงานของนิสิตอาสาให้กับชุมชนท่าฉลอม โดยมี ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และ ดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ดร.สุวันชัย แสงสุขเอี่ยม รองประธานบริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานสตรีทอาร์ตของนิสิตอาสาในแต่ละจุด

ซึ่งแต่ภาพที่นิสิตอาสาได้ลงมือวาดร่วมกับนักเรียน ร.ร.วัดแหลมสุวรรณาราม นั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวและอัตลักษณ์ของชุมชนท่าฉลอม อาทิ ภาพเงาพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 5, ภาพมังกรหัวพญานาคและตัวหนังสือ “เล่งเกียฉู่ (龍仔厝)” อันหมายถึง “บ้านลูกมังกร”, ภาพศาลเจ้าจีน โบสถ์ไม้สักทองวัดแหลมฯ และบ้านท่าฉลอม, ภาพเรือฉลอม และภาพปลาหมึก ปลาทู ปูก้ามดาบ หอย และปลาตีน รวมทั้งภาพของฝูงปลา พร้อมสัญลักษณ์ปลามังกร รถไฟ และปลาตีน เพื่อเป็นจุดนำสายตาไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยได้รับความสนใจจากชาวชุมชนท่าฉลอม และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *