“ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร” ปรับแผนเร่งกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สั่งหน่วยงานต่าง ๆ ปรับแผนการกำจัดผักตบชวาหนาแน่น แยกเครื่องจักรออกเป็น 2 ชุด คอยดักผักตบชวาที่บริเวณปากคลองครุ และปากคลองมหาชัย

จากกรณีผักตบชวาปกคลุมหนาแน่นในแม่น้ำท่าจีน และคลองมหาชัย ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สัญจรทางเรือ ซึ่งทางจังหวัดสมุทรสาครได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน อาทิ อบจ.สมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน เทศบาลนครสมุทรสาคร แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง บูรณาการระดมเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ร่วมกันทำการเก็บผักตบชวาในคลองมหาชัยในระยะเร่งด่วน จนกระทั่งสถานการณ์ได้คลี่คลายลง แต่ก็ยังพบว่ามีผักตบชวาตกค้างอีกเป็นจำนวนมาก

ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายสมคิด จันทมกฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆปรับแผนการทำงานกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน เนื่องจากยังมีผักตบชวาที่ไหลมาจากด้านบนของแม่น้ำท่าจีนลงมาสมทบเพิ่มเติม ซึ่งการดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณปากคลองมหาชัยของหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ได้กำจัดผักตบชวาไปแล้วประมาณ 5,400 ตัน แต่ยังคงมีปริมาณผักตบชวาสะสมบริเวณปากคลองมหาชัย ประมาณวันละ 300 – 500 ตัน ซึ่งจะหนาแน่นมากช่วงเวลาน้ำลง ประมาณ 9.00 น.

ก่อนหน้านี้ได้มีเครื่องจักรของกรมโยธาธิการและผังเมือง และ อบจ.สมุทรสาคร ร่วมกันกำจัดผักตบชวาในคลองมหาชัย แต่จากการลงเรือสำรวจประเมินสถานการณ์ของผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ที่ผ่านมา ยังพบว่ามีผักตบชวาหนาแน่นบริเวณปากคลองครุ ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร จึงสั่งการให้แยกเครื่องจักรออกเป็น 2 ชุด คือ เครื่องจักรของ อบจ.สมุทรสาคร ยังคงทำงานบริเวณปากคลองมหาชัย ส่วนเครื่องจักรของกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ย้ายขึ้นมาที่บริเวณปากคลองครุ ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. 2562 เพื่อเก็บผักตบชวาที่ยังหนาแน่นอยู่ในแม่น้ำท่าจีน และคอยดักเก็บผักตบชวาที่จะไหลเข้าไปเพิ่มเติมในคลองมหาชัย หลังจากนี้จะมีการประเมินการทำงานของเครื่องจักรอีกครั้ง เพื่อปรับแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการสัญจรทางเรือต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *