สมุทรสาคร พร้อมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่พุทธมณฑลสมุทรสาคร

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นำส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นแคแสด ต้นตีนเป็ดน้ำ และต้นทองอุไร ซึ่งเป็นไม้ดอกสีเหลือง นอกจากนี้ ยังช่วยกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตกแต่งกิ่งไม้ใบหญ้า โดยรอบบริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสาครจึงได้กําหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ความรักความสามัคคี และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และสันทนาการต่าง ๆ ซึ่งการปลูกต้นไม้เป็นการรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ เกิดความร่มเย็น สร้างความสดชื่นให้กับผู้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปลูก ดูแลและรักษาต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนอีกด้วย

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *