ชาวมหาชัยแห่ร่วมงานคึกคัก “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ปี 2562

ผวจ.สมุทรสาคร ร่วมกับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ อัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร แห่ทางน้ำ-ทางบกอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งฝั่งมหาชัยและฝั่งท่าฉลอม ประชาชนเข้าร่วมเนืองแน่น

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 10 มิ.ย. ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธวัชชัย สุนทรีเกษม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร และนางชมพูนุท  สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครจากศาลเจ้าประทับเกี้ยว เพื่อทำพิธีแห่ทางน้ำและทางบก ในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ประจำปี 2562 โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น

สำหรับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 54 โดยไฮไลท์สำคัญของงานที่จัดขึ้นทุกปี คือ ขบวนแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ทั้งทางน้ำและทางบกที่ยิ่งใหญ่ตระการตา จากพลังแห่งความศรัทธาที่ประชาชนชาวสมุทรสาครได้มีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร เริ่มแห่ทางน้ำซึ่งใช้เรือประมง 19 ลํา แห่ไปในแม่น้ำท่าจีนจากฝั่ง ต.มหาชัย แล้วไปขึ้นฝั่งที่บริเวณวัดแหลมสุวรรณาราม ต.ท่าฉลอม และแห่ทางบกไปตาม ถ.ถวาย ให้ประชาชนชาวท่าฉลอมได้ร่วมสักการะ ก่อนจะสิ้นสุดขบวนที่วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) แล้วอัญเชิญองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฯ แห่ทางน้ำอีกครั้งไปทางปากอ่าวมหาชัย จากนั้นล่องกลับมาขึ้นฝั่งที่องค์การสะพานปลาสมุทรสาคร ต.มหาชัยอีกครั้ง ซึ่งเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของลุ่มแม่น้ำท่าจีนปรากฏแห่งเดียวในประเทศไทย โดยปีนี้เรือที่เจ้าพ่อประทับเป็นลำที่ 19

จากนั้น เป็นการแห่ทางบก ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาอีก 80 ขบวน ซึ่งในปี 2562 เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงใช้คำขวัญที่ว่า “เทิดทูนองค์ราชัน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย สมุทรสาครร่วมใจสามัคคี แห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรู้รักสามัคคี และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนสมุทรสาคร

ซึ่งในขบวนแห่ทางบนทั้ง 80 ขบวน แบ่งเป็น 9 ตอน จะมีทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน สถานศึกษา สถานประกอบกิจการต่อเนื่องประมง บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมขบวนแห่ ซึ่งแต่ละขบวนมีการจัดประดับตกแต่งริ้วขบวนอย่างสวยงาม แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงถึงอัตลักษณ์และความอุดมสมบูรณ์ลาย ๆ ด้านของ จ.สมุทรสาคร ที่เป็นเมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์

ทั้งนี้ ประชาชนที่มารอรับเสด็จองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ก็จะได้รับการเปลี่ยนธูปกลับไปบูชาที่บ้านพร้อมกับรับน้ำมนต์อันศักดิ์ของเจ้าพ่อเจ้าเมืองสมุทรสาคร ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นธูปและน้ำมนต์จากองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ถือเป็นความสิริมงคลในชีวิตและการประกอบอาชีพให้เจริญรุ่งเรือง ดังคำกล่าวขานที่ว่า “เจ้าพ่อหลักเมือง เสมือนหลักชัย รวมนำชัย ให้เจริญรุ่งเรือง”

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *