“จอมขวัญ” สะท้อนปัญหา ต.ท่าจีน ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 “จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ” นำเสนอ 4 ปัญหาการจราจรใน ต.ท่าจีน หารือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่หอประชุมบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยในวาระปรึกษาหารือ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดโอกาสให้ ส.ส. พรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน รวม 32 ราย ปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส. สมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ได้ขอหารือต่อประธานสภาฯ ถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้ 1. ปัญหาจุดกลับรถบน ถ.พระราม 2 กม.29+500 ที่มีปัญหาจุดกลับรถไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหารถติด จำเป็นต้องก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเข้าท่าฉลอมให้กับรถขนาดใหญ่ที่มีปัญหาจากจุดกลับรถบริเวณวัดกลางอ่างแก้ว

2. จุดกลับรถจักรยานยนต์บน ถ.พระราม 2 บริเวณหน้าการเคหะท่าจีน ที่มีปัญหาจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์สัญจรเข้าตัวเมืองสมุทรสาครจำนวนมาก ที่ใช้การขับย้อนศร ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จำเป็นต้องมีการพัฒนาสะพานลอยเดิมให้เป็นจุดกลับรถ ณ จุดนี้จะไม่สร้างปัญหา ไม่ส่งผลกระทบให้กับชุมชน รถทุกคันที่จะเข้าท่าฉลอมจะไม่ต้องขับผ่านเส้นทางถนนภายในชุมชนการเคหะท่าจีน

3. การติดตั้งเครื่องกั้นรถไฟบริเวณ ถนนสายสาครบุรี ที่เป็นถนนสายหลักวิ่งเลียบแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกเชื่อมโยงหลายตำบล และมีทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลองตัดผ่าน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จำเป็นต้องมีการติดตั้งเครื่องกั้นรถไฟ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ 4. การพัฒนาถนนสายเลียบทางรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง ให้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งเชื่อมหลายตำบล และเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อกับ ถ.พระสมุทรเจดีย์ – ถ.พระราม 2

“ทั้ง 4 โครงการนั้น เทศบาลตำบลท่าจีน โดยนายรังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) ที่มาตรวจโครงการทดสอบการใช้น้ำมันดีเซล บี 10 ในเครื่องยนต์รถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง และได้ส่งโครงการของบประมาณจากกระทรวงคมนาคม เมื่อ 22 มี.ค. 2561 จึงขอเรียนผ่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงคมนาคมว่า มีแผนที่จะดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร หากมี จะดำเนินการเมื่อใด ขอทราบรายละเอียดด้วย” น.ส.จอมขวัญ กล่าวทิ้งท้าย

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *