สมุทรสาครปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ 3 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวงรัชกาลที่ 10”

จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้งกุลาดำ 3 ล้านตัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (1 ส.ค.) ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดศรีสุธาราม (วัดกำพร้า) ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคมการประมงสมุทรสาคร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จํานวน 3 ล้านตัว

สำหรับโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณและชนิดทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มประมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และเยาวชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *