“ผวจ.สมุทรสาคร” เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ” และ “จังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่” 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 1 ส.ค. ที่โรงเรียนวัดบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ และนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมออกบูธ และมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

โดยภายในงาน ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจนในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส จำนวน 100 ชุด นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชนเป็นจำนวนมาก อาทิ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร แจกแว่นสายตายาวให้กับผู้สูงอายุ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครแจกพันธุ์กล้าไม้ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร แจกปลาหางนกยูง ธนาคารต่าง ๆ บริการให้คำปรึกษาด้านการเงิน เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในพระราชวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ เพื่อบริการประชาชนโดยตรง เป็นการลดรายจ่ายและลดเวลาให้ประชาชนที่จะต้องเดินทางไปหาหน่วยงานต่าง ๆ และยังได้รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชน

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *