สมุทรสาครจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

จังหวัดสมุทรสาคร จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 มีหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนนำอาหาร เครื่องดื่ม และของขวัญมามอบให้กับเด็ก ๆ เป็นจำนวนมาก ด้านทัพเรือภาคที่ 1 นำเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.994 จอดเทียบท่าให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานสัมผัสอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563 โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล สมาชิกวุฒิสภา นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนที่นำบุตรหลานเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสดังกล่าวนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเยาวชนผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จำนวน 53 คน ซึ่งดำเนินการคัดเลือกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านสาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งวันเด็กแห่งชาติปีนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

สำหรับบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ใน จ.สมุทรสาคร ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้พร้อมใจกันนำอาหาร เครื่องดื่ม ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ มอบให้แก่เด็กและเยาวชน พร้อมเกมและกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ได้ร่วมสนุก ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความสนใจนำบุตรหลานเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก นอกจากนี้ ทางจังหวัดฯ ได้มีการเปิดห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เยาวชนได้สัมผัสห้องทำงานอย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ไว้เป็นที่ระลึกด้วย

ส่วนบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ติดกับศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กและเยาวชนด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเยาวชนใน จ.สมุทรสาคร กิจกรรมและเกมต่างให้เด็ก ๆ ได้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลกลับบ้าน รวมถึงการแจกอาหาร ขนมหวาน เครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมงาน

และที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 นำเรือเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.994 จากฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี มาจอดเทียบท่าให้เด็ก ๆ ได้ขึ้นไปเยี่ยมชมและสัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์กันอย่างใกล้ชิด โดยมีผู้ปกครองให้ความสนใจพาบุตรหลานมาเยี่ยมชมกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ออกบูธแจกขนม เครื่องดื่ม และทำกิจกรรมบริเวณอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครอีกด้วย

ซึ่งเรือ ต.994 เป็นเรือที่สร้างในประเทศไทย ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ขึ้นระวางประจำการเมื่อปี 2554 มีความยาวตลอดลำ 41.45 ม. กว้าง 7.20 ม. กินน้ำลึก 1.90 ม. ความเร็วสูงสุด 29.30 นอต ระวางขับน้ำสูงสุด 223 ตัน ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2,055 ไมล์ ที่ 12 นอต ปัจจุบันทำหน้าที่ลาดตระเวน การคุ้มครองรักษาอธิปไตย ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง ตลอดจนผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ บริเวณโดยรอบทะเลอ่าวตัว ก.

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *