สมุทรสาคร ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนจัดหาเครื่องฉายรังสี ศูนย์ฯโรคมะเร็ง รพ.นครท่าฉลอม

ชมรมพลังสตรีท่าฉลอม ร่วมกับชาวสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบจัดหาเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็ง รพ.นครท่าฉลอม ได้ยอดบริจาคกว่า 4.08 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.29 น. วันที่ 11 ก.พ. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการจัดหาเครื่องฉายรังสีให้กับศูนย์รักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายกุลวัชร หงษ์คู ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เครือข่าย อสม.ในพื้นที่ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนเข้าร่วมพิธี

ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลนครท่าฉลอม ได้เริ่มสร้างศูนย์รักษาโรคมะเร็งครบวงจร เขตสุขภาพที่ 5 ให้แก่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม แต่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์อีกจำนวนมาก ชมรมพลังสตรีท่าฉลอมร่วมกับชาวสมุทรสาคร และภาคเอกชน จึงได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบจัดหาเครื่องฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งให้กับทางศูนย์ฯ ดังกล่าว เบื้องต้นได้ยอดบริจาคสมทบทุนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,084,549 บาท

สำหรับศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลนครท่าฉลอม เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์รักษาโรคมะเร็งแห่งนี้ เปิดให้บริการรักษาโรคมะเร็งในเบื้องต้นทุกประเภท ยกเว้นมะเร็งปากมดลูก ถือได้ว่าเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัยที่สุดในเขตสุขภาพที่ 5 โดยให้บริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก เปิดทำการในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น รองรับผู้ที่ฉายรังสีได้ 40 รายต่อวัน

มีบุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมให้บริการ ส่งผลให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ จ.สมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับการรักษาด้วยการฉายรังสีที่มีประสิทธิภาพทันสมัย ลดเวลาการรอคอย ลดการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาแก่ประชาชน

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *