“กำจร” นั่ง ปธ.สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยคนใหม่

แฟ้มภาพ

ที่ประชุมสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย มีมติเลือก “กำจร มงคลตรีลักษณ์” นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร เป็นประธานสมาคมฯ คนใหม่ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระ 2 ปี

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีนายกสมาคมการประมง และผู้แทนชาวประมงจาก 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล เข้าร่วมการประชุม โดยหนึ่งในวาระการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาเลือกตั้งประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนายมงคล สุขเจริญคณา ที่ได้หมดวาระลงในปีนี้ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ ประจำปี 2563-2565 (วาระ 2 ปี)

ผลปรากฎว่า นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกให้เป็นประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยคนใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563-2565 จำนวน 9 คน ประกอบด้วย 1. นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลา, 2. นายชินชัย สถิรยากร ผู้แทนสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด, 3. นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมเรือประมงจังหวัดพังงา, 4. นายพิชัย แซ่ซิ้ม นายกสมาคมการประมงสมุทรปราการ,

5. นายไตรฤกษ์ มือสันทัด นายกสมาคมชาวประมงปากตะโก, 6. นายพรศักดิ์ แย้มกลิ่น นายกสมาคมประมงระยอง, 7. นายสมทรัพย์ จิตตะธัม นายกสมาคมประมงจังหวัดระนอง, 8. นายสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ นายกสมาคมการประมงกันตัง และ 9. นายประเสริฐ แตกช่อ นายกสมาคมชาวประมงประจวบคีรีขันธ

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *