“ในหลวง-ราชินี” พระราชทานพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพเหยื่อกราดยิงโคราช

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาพระราชทาน วางหน้าหีบศพ นางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ ชาวตำบลท่าฉลอม ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 11 ก.พ. 2563 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ นางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่ จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบถุงพระราชทานและกระเช้าพระราชทานให้แก่บุตรของผู้เสียชีวิต โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน และครอบครัวผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธี

นางจุฑารัตน์ ลิมป์สิริวรรณ เกิดเมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2501 สมรสกับนายมงคล เล็กประเสริฐ มีบุตรชาย 2 คน คือนายสันติ เล็กประเสริฐ อายุ 41 ปี และนายภูริพงศ์ เล็กประเสริฐ อายุ 38 ปี ผู้เสียชีวิตประกอบอาชีพค้าขาย มีความตั้งมั่นในอาชีพการงานที่ทำ ซึ่งนางจุฑารัตน์ เสียชีวิตลงด้วยเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงที่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา สิริอายุได้ 61 ปี สำหรับศพของนางจุฑารัตน์นั้น จะตั้งบำเพ็ญพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนาไปจนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2563 และในวันที่ 13 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 น. จะประกอบพิธีมิสซาปลงศพ และเวลา 11.00 น. จะประกอบพิธีวางดินพระราชทาน ณ สุสานวัดนักบุญอันนา ต.ท่าฉลอม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *