สมุทรสาครรวบ 30 ต่างด้าวผิดกฎหมาย คาโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำย่านท่าจีน

ชุดปฏิบัติการตรวจแรงงานต่างด้าวสมุทรสาคร บุกโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำใน ต.ท่าจีน จับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 30 คน ทั้งไม่แจ้งนายทะเบียน ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ฯลฯ นายจ้างโดนด้วย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 20 พ.ค. ชุดปฏิบัติการตรวจแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย นางอัธยา อ่ำหนองโพ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่จัดหางานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร นำโดย นายวุฒิพงษ์ สุภัควณิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมนายสิริพงษ์ กลัดเจริญ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, สมาชิก อส. อำเภอเมืองสมุทรสาคร, สมาชิก อส. จังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร, ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรสาคร, เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร 

เข้าตรวจสอบบริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 66/9 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.ท่าจีน อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ามีการจ้างแรงงานต่างด้าวไม่ถูกกฎหมาย จากการตรวจสอบพบแรงงานสัญชาติเมียนมาทั้งหมดจำนวน 51 ราย เป็นชาย 14 ราย หญิง 37 ราย โดยมีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 21 ราย (ชาย 8 ราย, หญิง 13 ราย) ส่วนที่เหลือพบการกระทำความผิด แบ่งเป็น ความผิดตามมาตรา 64/2 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 คือ ไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทํางาน และลักษณะงานหลักที่ทํา ภายใน 15 วัน จำนวน 6 ราย (ชาย 1 ราย, หญิง 5 ราย)

และความผิดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวฯ คือ เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ร่วมกับความผิดตามมาตรา 81 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 คือ เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด จำนวน 24 ราย (ชาย 5 ราย, หญิง 19 ราย) เจ้าหน้าที่ฯ จึงนำตัวแรงงานต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสมุทรสาคร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย 

นอกจากนี้จะได้ออกหมายเรียกนายจ้างมารับข้อกล่าวหา ทั้งความผิดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวฯ คือ รับคนต่างด้าวทํางานโดยที่ไม่มีใบอนุญาต หรือให้ทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทําได้ และมาตรา 13 แห่ง พ.ร.ก. ฉบับเดียวกัน คือ นายจ้างไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและ สัญชาติของคนต่างด้าวและลักษณะงานที่ให้ทําภายใน 15 วัน,

อีกทั้งยังมีความผิดตามมาตรา 64 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 คือ ให้คนต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้พ้นจากการจับกุม และความผิดตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 คือ ห้ามมิให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ํา จ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือจ้างคนต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าว รวมถึงฐานความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *