สมุทรสาครจับมืออำนาจเจริญ ร่วม “วัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี” อาหารทะเลแห้งแลกข้าวฯ

จังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าวโครงการวัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี อาหารทะเลแห้งแลกข้าวฯ “สาครบุรี – อำนาจเจริญ” แสดงความเอื้ออาทรต่อกัน ในภาวะวิกฤตโควิด-19

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 22 พ.ค. ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการแถลงข่าว โครงการวัฒนธรรมไทยน้ำใจไมตรี (อาหารทะเลแห้งแลกข้าว – ข้าวแลกอาหารทะเล) สาครบุรี – อำนาจเจริญ ในสภาวะวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 พร้อมด้วยนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายก อบจ.สมุทรสาคร, นางอำไพ หาญไกรวิไลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร, 

นายมงคล มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร, นายอภิชัย เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, นางพรจิตร สร้อยเพชร ประธานกลุ่มพลังสตรีท่าฉลอม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และนายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมเรืออวนลากจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมด้วย นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว

นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เกิดผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของทุกคน ทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการดูแลตนเอง และสังคม ตามมาตรการต่าง ๆ ของจังหวัด และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน สื่อมวลชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในการป้องกันแก้ไข และการเยียวยาช่วยเหลือตามมาตรการต่าง ๆ 

สำหรับโครงการดังกล่าว จังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร และภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและชาวประมง ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างสองจังหวัด เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมไทย แสดงออกถึงความมีน้ำใจความเอื้ออาทรต่อกันในภาวะวิกฤติโรคระบาด

โดยจังหวัดสมุทรสาครได้จัดเตรียมอาหารทะเลแห้งและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของอาหารทะเล จํานวนกว่า 1,700 ชุด มูลค่าชุดละประมาณ 150 บาท อาทิ ปลาหมึกแห้ง ปลาทูเค็ม น้ำปลา กะปิ เกลือ น้ำพริกนรก ปลากระป๋อง เป็นต้น เพื่อแลกกับข้าวหอมมะลิ จังหวัดอํานาจเจริญ จํานวน 8 ตัน ทั้งนี้ จะมีพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกอาหารทะเลไปยัง จ.อำนาจเจริญ ในวันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 16.00 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *