ผู้ตรวจราชการ ศธ. ลงพื้นที่สมุทรสาคร ตรวจโรงเรียนรับมือโควิด-19 ก่อนเปิดเทอม

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ตรวจติดตามความพร้อมจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 ของโรงเรียน 4 แห่งใน จ.สมุทรสาคร ก่อนเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. นี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มิ.ย. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากส่วนกลางและสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 (ศธภ.4) ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามความพร้อมของโรงเรียน ก่อนจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.ค. นี้ และตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร โดยมี นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร, นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ

นายมณฑล กล่าวว่า ในวันนี้ตนได้มาตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2563 เป็นต้นมา และแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนที่จะเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 ก.ค. นี้

สำหรับ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร เป็นโรงเรียนระดับประถม เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 2,143 คน มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (English Program) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนมีความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 ก.ค. นี้ โดยมีมาตรการต่าง ๆ เช่น เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ จำกัดจำนวนนักเรียนห้องเรียนละ 20 คน แบ่งเป็นนักเรียนเลขคู่และเลขคี่สลับกันมาเรียน เรียนคาบละ 50 นาที

มีการเหลื่อมเวลาปล่อยกลับบ้านเพื่อลดการแออัด จัดโต๊ะเรียนห่างกัน 1.5 เมตร นักเรียนงดเดินเรียน ครูเดินสอน งดกิจกรรมการรวมกลุ่ม รวมทั้งมีจุดคัดกรอง ถาดใส่น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับรองเท้า จุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ มีการแจกเฟซชิลด์ให้นักเรียนทุกคน มีการเข้าแถวตอนเช้าหน้าห้องเรียน งดเปิดแอร์เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการทำความสะอาดก่อนพักกลางวันและหลังเลิกเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครยังได้มีแอปพลิเคชัน “School Bright” เพื่อทำการเรียนการสอน ส่งการบ้านระหว่างครูและนักเรียนด้วย

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ยังได้เดินทางไปตรวจติดตามความพร้อมของโรงเรียนอีก 3 แห่ง คือ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ต.มหาชัย อ.เมืองฯ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง) ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว และโรงเรียนวัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *