พช.-สภาสตรีแห่งชาติฯ มอบถุงยังชีพช่วยชาว อ.บ้านแพ้ว ถวายเป็นพระราชกุศล

กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ ลงพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ประชาชนจากโควิด-19 โครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานมอบถุงยังชีพโครงการ “เติมความสุข บรรเทาทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

โดยมี นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมคณะกรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานสภาสตรีจังหวัดสมุทรสาครและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสาคร, นางรัชนี โพธิสัตยา พัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร, ร.ต.ประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดมอบข้าวกล่องจากครัวมหาดไทยเคลื่อนที่ ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้กับทุกคนอีกด้วย

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ในสภาวะของวิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้คนจำนวนมาก กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ร่วมมือกับสภาสตรีแห่งชาติฯ จัดทำถุงยังชีพโครงการ “เติมความสุข บรรเทาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ผู้เดือดร้อน ผู้ยากไร้ ที่ต้องได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแล้วในหลายจังหวัด นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนพี่น้องทุกครัวเรือนร่วมใจกันปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและลดค่าใช้จ่าย เพื่อจะเป็นทางหนึ่งในการช่วยผ่านพ้นวิกฤตินี้

ทางด้านประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ เผยว่า สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนและองค์กรสมาชิก จัดโครงการเติมความสุขแบ่งเบาความทุกข์ ด้วยการแบ่งปัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ที่ผ่านมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยจัดถุงยังชีพ ไม่น้อยกว่า 5,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ และการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชน สภาสตรีแห่งชาติฯ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนร่วมกันเดินทางก้าวข้ามวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดฯ มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 18 ราย ปัจจุบันรักษาหายแล้วทั้งหมด และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มาตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามในสภาวการณ์ประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อใช้ควบคุมการระบาดของโรค มีผลกระทบทำให้พี่น้องประชาชนในจ.สมุทรสาครบางส่วนได้รับความเดือดร้อน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ในการดำรงชีพมากพอสมควร การได้รับมอบถุงยังชีพตามโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ จะช่วยทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสุข บรรเทาทุกข์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงขอขอบคุณสภาสตรีฯ และกรมการพัฒนาชุมชน ในการเดินทางมามอบถุงยังชีพครั้งนี้

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *