จังหวัดราชบุรี เชิญผู้สนใจร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กม” การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง

จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กม = การเงินมั่งคั่ง  กิจการมั่นคง” จำนวน 301 เลขหมาย วันที่ 7 พ.ย. 2563 ที่โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี เพื่อนำเงินสมทบเข้ากองทุน กปถ. ช่วยเหลือผู้พิการ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 ต.ค. ที่ห้องเวลามะลิ โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก อ.เมืองฯ จ.ราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 9 “หมวด กม = การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยมีนางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดราชบุรี ร่วมงานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ซึ่งการประมูลมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 พ.ย. 2563 ที่โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า การประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กม = การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” จังหวัดราชบุรี ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี จัดการประมูลดังกล่าวเพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีทะเบียนรถเลขสวย ได้มาร่วมประมูลเป็นผู้ครอบครองไว้ โดยมีจำนวน 301 เลขหมาย  ทั้งเลขตัวเดียว 1-9, เลขเหมือน 2 ตัว เช่น 11 / 22, เลขเหมือน 3 ตัว เช่น 333 / 888 / 999 เลขเหมือน 4 ตัว เช่น 9999 / 8888 ส่วนเลขหลักพัน 2000 / 5000, เลขเรียงกัน 3 ตัว เช่น 123 / 567 เลขเรียงกัน 4 ตัว เช่น 1234 / 4567, เลขคู่ อาทิ 9988 / 3388 / 4411 / 8899 / 9966 และเลขคู่หาม เช่น 9889 -9009 เป็นต้น

ส่วนรายได้จากการประมูลนั้น ก็จะนำเข้าสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)  เพื่อนำไปเป็นเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุตามโครงการหรือแผนงานของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนฯ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่น อันจำเป็นของกองทุนฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย “หมวด กม = การเงินมั่งคั่ง กิจการมั่นคง” สามารถเข้าร่วมงานได้ในวันเสาร์ที่ 7 พ.ย. 2563 ที่โรงแรม ณ กาลเวลา ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร 032-737171, 032-201296, 032-261545 สายด่วน 1584

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *