“นอภ.กระทุ่มแบน” นำกำนัน-ผญบ. เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19

นายอำเภอกระทุ่มแบน นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 10 ตำบล ทยอยเข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ชี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงทำงานใกล้ชิดประชาชน

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2564 นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากตำบลบางยาง และตำบลหนองนกไข่ รวม 21 คน นำร่องเข้ารับการตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์ตรวจเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โดยนายบรรพต เปิดเผยว่า การดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีความรุนแรงมากจนกลายเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสรับเชื้อโควิด-19 ได้มาก เพราะการปฏิบัติหน้าที่จะต้องใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง หรือแม้แต่การลงพื้นที่เพื่อสำรวจกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลของตนเอง และการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน แม้จะเป็นโซนที่ปลอดภัยของจังหวัดสมุทรสาครก็ตาม ตนจึงได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 10 ตำบล รวมจำนวนทั้งสิ้น 76 คน มาเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนก่อนเป็นอันดับแรก โดยจะแบ่งกันมาตรวจตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งหลังจากที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับการตรวจจนครบทุกคนแล้ว ก็จะพิจารณาดูว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ต้องได้รับการตรวจต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *