สมุทรสาครตรวจเชิงรุกนิคมอุตสาหกรรมฯ ตามแผน “ทลายรังปลวก”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่สุ่มตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตามแผนปฏิบัติการ 2 สัปดาห์ ทลายรังปลวก  

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการสุ่มตรวจเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามแผนปฏิบัติการ 2 สัปดาห์ ทลายรังปลวก ภายในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่มากกว่า 100 แห่ง มีผู้ใช้แรงงานกว่า 20,000 คน ส่วนการสุ่มตรวจในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บตัวอย่างจากน้ำลายของพนักงานโรงงานละ 50 ราย หากสถานประกอบการใดพบเชื้อมากกว่า 10% ก็จะเข้าไปดำเนินการตรวจให้ครบทุกคน

ขณะที่วิธีการตรวจนั้น ได้เปลี่ยนจากการตรวจหาเชื้อจากตัวอย่างสารคัดหลั่งหลังโพรงจมูก (Swab) ด้วยวิธี RT-PCR ซึ่งได้ผลแม่นยำมากที่สุดแต่ทราบผลช้าที่สุด กับการตรวจจากการเจาะเลือด หรือ Rapid Test มาเป็นวิธีการตรวจโดยการเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย หรือ Pool Sample แทน เนื่องจากทราบผลเร็ว และได้ผลที่แม่นยำมากกว่า Rapid Test ส่วนการตรวจหาเชื้อนั้น ก็จะส่งไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจ หากใครพบเชื้อเป็นบวก ก็จะแจ้งผลกลับมาเพื่อนำเข้าสู่การ Quarantine ต่อไป

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *