ปิติ! มูลนิธิฯ ในพระอุปถัมภ์ “กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” มอบเงิน 1 ล้านบาท “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”

“มูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร” ในพระอุปถัมภ์ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” มอบเงิน 1 ล้านบาท ให้ รพ.สมุทรสาคร สนับสนุนภารกิจศูนย์ห่วงใยคนสาคร ร่วมผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ด้วยกัน

วันนี้ (21 ม.ค. 64) เวลา 14.00 น. ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร “มูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร” ในพระอุปถัมภ์ของ “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” บริจาคเงินเป็นจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนภารกิจในการจัดซื้ออุปกรณ์ เวชภัณฑ์โรงพยาบาลสนาม หรือ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร โดยมีนาย​ธีรพัฒน์​ คัชมาตย์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร​ พร้อมด้วย นพ.อนุกูล​ ไทย​ถานันดร์​ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร​ รวมถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ร่วมทำพิธีรับมอบ

สืบเนื่องจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในประเทศไทยและจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการทุกภาคส่วน ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักหน่วง เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงการขับเคลื่อนภารกิจโรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ทั้ง 9 แห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่รองรับการรักษาอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมจำนวนกว่า 3,000 คน ต่อหนึ่งระยะวงรอบการรักษา 14 วัน

มูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร จึงมีมติบริจาคเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อสนับสนุนภารกิจในการจัดซื้ออุปกรณ์ เวชภัณฑ์ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ทางการแพทย์โรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาคร ในการนี้มูลนิธิฯ น้อมนำความห่วงใยจาก “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ” และร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวสมุทรสาคร​ ร่วมมือร่วมใจ ร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

สำหรับมูลนิธิ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร นั้น​ เกิดจากการอุทิศตนของ “ศ.นพ.ม.ร.ว.กัลยาณกิติ์ กิติยากร” ซึ่งตลอดชีวิตการทำงานเป็นศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก ได้เสียสละและทุ่มเทเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจมามากมาย หลังจากถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี 2530 “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงดำริให้จัดตั้งมูลนิธิฯ เพื่อสืบสานปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจและทรวงอกที่ยากไร้ให้มีชีวิตอยู่ที่ยืนยาว และปัจจุบันยังได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์

สำหรับผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ และผู้ที่อยากสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์ กัลยาณกิติ์ กิติยากร สามารถติดต่อมายังมูลนิธิฯ ได้ที่หมายเลข 02-356-0790 และ 081-763-3342

สาครออนไลน์ โดย กิตติกร นาคทอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *