รองผู้ว่าฯ สมุทรสาครการันตี ตลาดกลางกุ้งฯ ปลอดภัยแล้ว พร้อมเปิดค้าขาย 1 มี.ค. 64

รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจดูความพร้อมหลังปรับปรุง ไฟเขียวเปิดซื้อขาย 1 มี.ค. 64 ด้านผู้ประกอบการในตลาดกลางกุ้งฯ เล็งทำบุญเลี้ยงพระเอาฤกษ์เอาชัยก่อนเปิดตลาด

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 25 ก.พ. 64 นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจดูความพร้อมหลังจากมีการปรับปรุงส่วนของตลาด กับส่วนของที่พักอาศัย ก่อนที่จะเปิดการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำตามปกติอีกครั้งในวันที่ 1 มี.ค. 64 ซึ่งทางผู้ประกอบการในตลาดกลางกุ้งฯ มีกำหนดที่จะทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ในวันที่ 28 ก.พ. 64 เวลา 07.00 น.

นายธีรพัฒน์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดกลางกุ้งฯ เมื่อ 23 ก.พ. ที่ผ่านมา  โดยภาพรวมถือได้ว่ามีการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่โดยรอบได้ดีขึ้นมาก เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพื่อการเฝ้าระวังและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครจึงเห็นสมควรว่า แต่เดิมเคยมีคำสั่งห้ามซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำในตลาดกลางกุ้งฯ ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 63 จนถึง 28 ก.พ. 64

ขณะนี้เมื่อทางเจ้าของแพกุ้ง แพปลา และผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ได้ร่วมกันปรับปรุงตลาดกลางกุ้งฯ ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ แล้วนั้น ในวันที่ 1 มี.ค. นี้ จะมีคำสั่งให้ตลาดกลางกุ้งฯ กลับมาค้าขายได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีการตรวจประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลภายนอกจังหวัด ว่าตลาดกลางกุ้งฯ ปลอดภัย แล้วกลับเข้ามาซื้อขายกันเหมือนอย่างที่ผ่านมา อีกทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ จ.สมุทรสาคร อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ตนก็ขอการันตีว่าตลาดกลางกุ้งฯ เป็นพื้นที่ที่สะอาดและปลอดภัยแล้ว ผู้ที่จะเข้ามาทำการซื้อขายในตลาดกลางกุ้งฯ สามารถทำได้ปกติแต่ต้องเป็นไปภายใต้มาตรการนิวนอร์มัล

ด้านเจ้าของแพกุ้งรายหนึ่งบอกว่า รู้สึกดีใจที่ตลาดกลางกุ้งฯ จะกลับมาเปิดได้อีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ทั้งผู้ประกอบการในตลาดกลางกุ้งฯ และแรงงานข้ามชาติ ต่างก็ได้ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขทำตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนด และหลังจากนี้ก็จะปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การค้าขายในตลาดกลางกุ้งฯ เป็นไปอย่างปกติและยาวนาน ไม่กลับมาเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้ง

สาครออนไลน์ เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *